Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Kredītrisku novērtēšanas sistēma uzņēmumu parāda vērtspapīriem, kas tiek kotēti NASDAQ OMX Riga
Title in English Credit Risk Evaluation System for Corporate Bonds Quoted on NASDAQ OMX Riga
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor William Schaub
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Šajā darbā sniegts ieskats laika periodā no 2013. līdz 2017. gadam Nasdaq Riga kotēto uzņēmumu parāda vērtspapīru emitentos, emisijas apjomos un pastāvošajās tirgus attīstības tendencēs, īpašu uzmanību veltot emitentu kredītriska novērtējumam. Īss pārskats dots par Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, kas regulē uzņēmumu parāda vērtspapīru emisiju un kotāciju Rīgas biržā. Darba gaitā ir analizēti Nasdaq Riga publicētie dati par emitentiem, emisiju apjomiem, kuponu likmēm, otrreizējās tirdzniecības pārskati, uzņēmumu gada pārskati un intervēti vairāki ieguldījumu baņķieri. Pētījuma rezultāti parāda, ka 2017. gada beigās nevienam no Nasdaq Riga kotētajiem korporatīvajiem parāda vērtspapīriem nav kredītreitinga, ko piešķir sertificēta kredītreitingu aģentūra. Trijiem no 15 emitentiem: Latvenergo, Altum un Banka Citadele, ir Moody's, kas ir viena no lielā trijnieka kredītreitingu aģentūrām, vērtējums ir uzņēmuma ilgtermiņa parādsaistībām, pārējiem uzņēmumiem kredītreitings nav piešķirts, un tie sniedz finanšu informāciju atbilstoši Nasdaq Riga noteikumiem. No visām 2017. gada beigās emitētajām korporatīvajām obligācijām kopējā nominālvērtībā 971 miljons eiro 72% (704 milj. EUR) veidoja uzņēmumu bez kredītreitinga, 16% (155 milj. EUR) augsta riska un tikai 12% (112 milj. EUR) investīciju kategorijas obligācijas. Lai piesaistītu jaunus emitentus un investorus, īpaši būtu jāakcentē kapitāla tirgu sniegtās iespējas valsts kapitālsabiedrībām, kuras varētu kandidēt uz investīciju kategorijas kredītreitingu. Būtiski ir veikt attiecīgas izmaiņas likumdošanā, nosakot, ka uzņēmumi, kas piesaista kapitālu finanšu tirgos aizdevumu izsniegšanai klientiem, atbilst finanšu uzņēmumu statusam. Uzņēmuma biznesa modeļa ilgtspējībai ir jābūt vienam no svarīgākajiem faktoriem uzņēmuma kredītriska izvērtēšanā. Grafiki 10, tabulas 3, pielikumi 13. Maģistra darba valoda: angļu.
Keywords kredītrisks, uzņēmumu parāda vērtspapīri, Nasdaq Riga
Keywords in English credit risk, corporate bonds, Nasdaq Riga
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 10.05.2018 19:35:27