Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas maksājumu atvieglojumu piemērošanas analīze”
Title in English “Analysis of Granting Relief from Application of Customs Duties”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Gulbis
Reviewer S. Dzene, LR VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas vadītāja
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Muitas maksājumu atvieglojumu piemērošanas analīze”. Darba autore: Linda Kradzīte. Darba vadītājs: Mg.oec. praktiskais docents Aivars Gulbis. Viena no muitas dienestu funkcijām ir fiskālā funkcija, veicot muitas nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa iekasēšanu valsts budžetā, un nodrošinot šo nodokļu pareizu aprēķināšanu un piemērošanu. Tā kā muitā administrējamo nodokļu apmērs jānomaksā brīdī, kad preces tiek laistas brīvā apgrozībā, respektīvi brīdī, kad konkrētās preces tiek ievestas Eiropa Savienībā, tādēļ tēma ir aktuāla ne tikai uzņēmējiem, kuri veic preču tirdzniecību ārpus Latvijas robežām, un muitas dienestiem, kas veic preču pārvietošanas uzraudzību, bet arī fiziskām personām, kuras iegādājas lietas no trešajām valstīm, par kurām normatīvajos aktos noteiki pienākumi samaksāt muitas maksājumus. Līdz ar to, raksturīgākā problēma ir personu neinformētība, nezināšana un neorientēšanās muitas jomas likumdošanā, tādējādi notiek normatīvo aktu prasību neievērošana, tāpat darba ietvaros nozīmīgi izanalizēt esošo tiesību normu piemērošanas adekvātumu un lietderību. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt Eiropas Savienības un Latvijas nacionālo tiesību aktu normu lietderību un adekvātumu attiecībā uz pieejamajiem muitas maksājumu atvieglojumiem gan no valsts, gan no preču importētāja viedokļa. Līdz ar to, par darba objektu izvēlēti Latvijas Republikas muitas maksājumi, savukārt darba priekšmets ir muitas maksājamu atvieglojumu piemērošanas analīze. Galvenie uzdevumi, kas tiek veikti, lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir pētīt un analizēt normatīvos aktus, kas regulē muitas maksājumu un to atvieglojumu piemērošanu, tādejādi salīdzinot tiesību normas, par muitā administrējamo nodokļu atvieglojumiem, pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tāpat analizējot muitas maksājumu atvieglojumu piemērošanas nosacījumus, tiek izpētīt šo tiesību normu lietderība un adekvātums, kā arī, lai noskaidrotu fizisko personu informētību par šo jomu tiek veikta neliela aptauja. Veicot analizēšanas un izpētes procesu tiek pieņemti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darbs ir apkopots 61 lappusē, satur 1 tabulu, 5 attēlus, 25 izmantotās informācijas avotus, kā arī 1 pielikumu. Pirmājās divās nodaļās tiek apkopta informācija par muitā administrējamiem nodokļiem, to piemērošanas nosacījumiem, trešā nodaļā atvēlēta darba praktiskai daļai, veicot muitas maksājumu atvieglojumu analīzi, tai skaitā veikta aptauja, kurā piedalījās 40 respondenti – piecpadsmit vīrieši un divdesmit piecas sievietes, vidējais vecums 24,3 gadi.
Keywords Muitas maksājumi; muitas maksājumu atvieglojumi
Keywords in English Customs duties; relief of customs
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 10.05.2018 17:00:32