Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Motivējošas atalgojuma sistēmas izstrāde pakalpojumu uzņēmumā
Title in English Development of Motivational Reward System in Service Company
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Daiga Ērgle
Reviewer A.Gaile
Abstract Abstract (in Latvian) Maģistra darba nosaukums: “Motivācijas sistēmas izstrāde pakalpojumu uzņēmumā” Pētījuma mērķis ir praktisks risinājums jaunai darbinieku motivācijas sistēmai, kas paredzēta uzņēmumam A un varētu tikt pielietota līdzīga veida uzņēmumiem nozarē. Uzņēmuma A sniegums liecina, ka uzņēmuma vadībai ir problēmas ar darbinieku motivāciju, neskatoties uz labvēlīgiem tirgus apstākļiem un konkurētspējīgu algu līmeni. Darbā tiek atlasīti motivācijas faktori, kuri visvairāk veicina uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu pakalpojumu nozarē, aktīvajiem pārdevējiem. Darbā ir veikts motivācijas teoriju pārskats, noskaidroti motivācijas faktori, kas ir noderīgi konkrētam uzņēmumam. Pētījumā tika veikta aktīvo pārdevēju aptauja uzņēmumā, tika izvērtēti gada snieguma pārrunu rezultāti; darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāti, motivācijas sistēmas konkurējošos uzņēmumos; darbinieku motivēšanas labā prakse pasaulē un Baltijā. Tika analizēti klientu apmierinātības aptauju rezultāti. Pētījumā tika analizēti ārējās vides faktori, kuri ietekmē aktīvo pārdevēju motivāciju. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tika definēti svarīgie motivācijas faktori, kas pozitīvi ietekmē vēlamo uzvedību darbinieku vidū. Svarīgākie motivācijas faktori tika sasaistīti ar darbinieku uzvedības modeļa novērtējumu. Pētījuma rezultātā secināts, ka uzņēmums izmantojot motivācijas faktorus, kas rosina atbildes reakciju uz atlīdzību, spēj motivēt darbiniekus efektīvāk, palielinot iekšējo motivāciju un samazinot nepieciešamību pēc monetāras atlīdzības. Darbā ir rekomendēts saskaņot motivācijas sistēmu ar svarīgākajiem motivācijas faktoriem vairākos līmeņos (individuālā; komandas un organizācijas), ieteikts papildināt darbības novērtējumu ar mācību un izaugsmes indeksu un iekļaut to mainīgajā atalgojumā - Bonusu sistēma. Jauna motivācijas sistēma, tostarp uzvedības kontroles pasākumi, samazinās nepamatotas personāla izmaksas (mainīgais atalgojums). Prognoze ir samazināt izdevumus nepamatotām produktivitātes prēmijām par 5% jeb apmēram 25 tūkstošiem eiro pirmajā jaunās motivācijas sistēmas ieviešanas gadā. Veiksmīgas ieviešanas gadījumā uzņēmums var palielināt ieņēmumus par 1,5 miljoniem eiro gadā.
Keywords Motivējošas atalgojuma sistēmas izstrāde pakalpojumu uzņēmumā
Keywords in English Development of Motivational Reward System in Service Company
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 09.05.2018 08:04:55