Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Pensiju fondu finanšu rādītāju vērtējumi: tradicionālie pensiju plāni pret biržā tirgotiem fondiem (ETF)
Title in English Evaluation of Pension Fund Financial Returns: Traditional Pension Plans Versus ETF’s
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Lielākā daļa otrā līmeņa pensiju fondu Latvijā darbojas saskaņā ar tradicionālajām finanšu ieņēmumu ieguldīšanas un radīšanas stratēģijām. Tomēr pēdējos gados pensiju fondi ir sākuši ieguldīt biržā tirgotos fondos (BTF). BTF sniedz pensiju fondiem salīdzinoši lētu iespēju ieguldīt dažādos vērtspapīru portfeļos, kas parasti atbilst tirgus vērtspapīru indeksiem. Neskatoties uz to, joprojām ievērojama ieguldījumu daļa tiek pārvaldīta tradicionālā veidā ar fondu pārvaldnieku izvēlētiem instrumentiem. Šo iemeslu dēļ, kritiski jāizpēta Latvijas pensiju fondu finanšu rādītāji un potenciālās investoru alternatīvas. Pirmkārt, pētījumā analizēti trīs veidu otrā līmeņa pensiju fondi, proti, aktīvi, balansēti un konservatīvi. Autors ir izvērsis katra fonda ieguldījumus no 2017. gada ceturtā ceturkšņa un pārbaudījis vai pensiju fondi iegulda dažādās aktīvu klasēs saskaņā ar ieguldījumu politikā noteiktajiem limitiem. Šāds sadalījums ļauj secināt, ka Latvijā pensiju fondiem (ja tie pieder tai pašai stratēģijas grupai) nav vienotas kopīgas ieguldījumu stratēģijas. Autors arī secina, ka Latvijas otra pīlāra pensiju fondi iegulda daudz mazāk akcijās nekā noteiktajos limitos ieguldījumu stratēģijās (saskaņā ar sadalījumu 2017. gada 4. ceturksnī). Otrkārt, šajā dokumentā analizēti 20 pensiju fondu finansiālie rādītāji, izmantojot klasisko Jensena alfa (1967) modeli un divas šī modeļa specifikācijas. Šīs specifikācijas maina akciju, fiksētā ienākuma un fondu / BTF ieguldījumu indeksu lielumu, kas attiecināms uz pensiju fondu mērķiem. Visās regresijās pensiju fondu peļņa rezultējas negatīva ar statistiski nozīmīga alfu. Tādējādi autors secina, ka Latvijas otra pīlāra pensiju fondi vidēji nesasniedz tirgus vidējos ienākumus un ir lietderīgāk veikt ieguldījumus indeksos vai BTF, kas seko šiem indeksiem. Tādēļ var uzskatīt, ka ieguldījumi BTF (vai pensiju fondos, kas iegulda BTF) ir dzīvotspējīga alternatīva ieguldījumiem tradicionālajos pensiju fondos ar saprātīgi augstāku finanšu peļņas potenciālu.
Keywords Pensiju fondi, ETF, finanšu ieņēmumi, ieguldīšanas stratēģijas
Keywords in English Pension funds, ETF, financial performance, investment strategies
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 08.05.2018 22:51:58