Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Mazumtirdzniecības uzņēmuma internacionalizācija: Uzņēmuma X, Latvija lieta
Title in English Startup Company Internationalization: Case of Company X, Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Aldis Greitāns
Reviewer C.Rivera
Abstract Afterschool Alliance ir secinājusi, ka izmaiņas IT izglītības jomā Eiropā un ASV ir veicinājušas straujas, līdz šim nenovērotas izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu K-12 (pirmsskolas izglītības iestāde līdz 12. pakāpe) pēcskolas izglītības pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos. Latvijā jaundibinātais uzņēmums "LearnIT" šeit saskata uzņēmējdarbības iespējas izveidojot un attīstot izglītības pakalpojumu eksportu. Šī pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt komerciāli dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības modeli Dienvidāfrikas valsts un privātā sektora izglītības nozares pēcskolas izglītības pakalpojuma internacionalizācijai. Pētījumā izmantota dizaina pētījumu stratēģija, kvalitatīvas izpētes metodes un teorētiskā pamata izstrādē lietots Ostervalde un Pigneur (2010) Biznesa modelis. Balstoties uz primāro datu analīzi, kuri iegūti izmantojot padziļinātas ieinteresēto personu intervijas un aptaujas, pētījuma noslēgumā tiek prezentēts galīgais uzņēmējdarbības modelis, kam seko pārrunas, ņemot vērā internacionalizāciju un uzņēmējdarbības modeļu literatūru. Pētījuma autors atzīst, ka šī pētījuma darbības joma ir ierobežota, tāpēc pakalpojuma praktiskai ieviešanai ir nepieciešams sīki izstrādāts biznesa plāns. Jāveic izmaksu un peļņas un konkurējošo uzņēmumu analīze, un sākotnējā pakalpojumu starptautiskā tirgošana būtu jāierobežo saskaņā ar uzņēmumam pieejamo budžetu.
Keywords Internacionalizācijai,biznesa modelis, pēcskolas,kodēšana,izglītības pakalpojumu
Keywords in English Internationalisation, business models, K12, after-school programs, coding, education services
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 08.05.2018 16:13:35