Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Darbības procesu izstrādāšana Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centra attīstībai
Title in English Customer Service Center Operational Process Enhancement to Achieve Maximum Operational Efficiency at the Riga City Construction Board
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Dzedons
Reviewer I.Jākobsone
Abstract Darba nosaukums latviešu valodā ir “Darbības procesu izstrādāšana Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra attīstībai.” Rīgas pilsētas būvvaldes reorganizācijas rezultātā 2017.gada nogalē, iestādes Klientu apkalpošanas centram tika pievienota papildus funkcija. Lai pievienoto funkciju integrētu un sekmīgi nodrošinātu, Klientu apkalpošana centra darbību ir nepieciešams pārorganizēt un uzlabot. Ņemot vērā ierobežotus cilvēkresursus un finansiālo nodrošinājumu ir nepieciešams izstrādāt jaunus darbības procesus Klientu apkalpošanas centrā, lai nodrošinātu efektīvu funkciju izpildi un kvalitatīvus klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas procesus. Nelietderīgi procesu soļi, pārlieka procesu dažādība un neelastība, kavē pielāgošanos esošajām un plānotajām izmaiņām gan iestādes darbībā, gan klientu apkalpošanas risinājumu pilnveidē. Būtiski ir sekmēt Klientu apkalpošanas centra produktivitāti, nodrošinot organizācijas iekšējo procesu atbalstu, sistematizāciju un attīstību. Rīgas pilsētas būvvaldes viens no pamata mērķiem ir būt par klientiem draudzīgu pašvaldības iestādi, kur apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte un risinājumi ir prioritāri. Šī darba mērķis ir veikt izpēti un izstrādāt risinājumu sekmīgai Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas darbības procesu pārorganizēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, produktīvu un kvalitatīvu Klientu apkalpošanas centra darbu attiecībā uz organizāciju, gan attiecībā uz iestādes klientu. Maģistra darba izstrāde ir balstīta uz teorētiskās literatūras pārskatu, Klientu apkalpošanas centra procesu analīzi, izmantojot analītikas rīkus. Darbības procesu izpētē izmatotas metodes, kā novērojumi, procesa soļu laika mērījumi un iestādes iekšējo sistēmu statistikas dati. Maģistra darbs ir izstrādāts angļu valodā uz 104 lapām, un tā sastāvā ir 17 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi.
Keywords Rīgas pilsētas būvvalde, Klientu apkalpošanas centrs, darbības procesu izstrādāšana, darbības procesu attīstība
Keywords in English Riga City Construction Board, Customer Service Centre, operational process enhancement,
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 07.05.2018 17:07:23