Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Robotikas procesu automatizācijas risku analīze Circle K Biznesa centrā
Title in English Robotic Process Automation Risk Analysis at Circle K Business Centre
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer W.C.Schaub
Abstract ABSTRACT (IN LATVIAN) Bakalaura darbs “Robotikas procesu automatizācijas risku analīze Circle K Biznesa centrā” izveidots angļu valodā. Pētījuma galvenais jautājums – cik veiksmīgi “Circle K” novērš robotikas procesu automatizācijas riskus? Robotu procesu automatizācija ietekmē galvenos biznesa procesus un daudzas iesaistītās puses tādēļ RPA programmatūras ieviešana ietver dažādas problēmas un riskus. Lai atbildētu uz galveno izpētes jautājumu, pētījumā tiek analizēti gan ārējie, gan iekšējie automatizācijas riska faktori. Pētījuma metodoloģija sastāv no iekšējo un ārējo faktoru novērtēšanas matricas, kas tika modificēta, lai atbilstu pētījumu mērķiem. Šīs matrica pamatā ir SVID analīze (stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi). Turklāt, šī metode nodrošina lielisku sistēmu empīriskai izpētei, jo automatizācijas riski ir pielīdzināmi iekšējām vajājām pusēm un ārējiem draudiem. Pētniecības sistēmas risku identifikācija sastāvēja no divām daļām: pamatojoties uz sekundāriem datiem no literatūras pārskata un konsultācijām ar nozares ekspertiem. Lai analizētu katra riska faktora svaru, tika izmantota varbūtības un trieciena matrica. Lai novērtētu cik veiksmīgi tiek novērsti automatizācijas riska faktori un iegūtu ieteikumus turpmākajām darbībām, tika veiktas padziļinātās intervijas un beigu lietotāju aptauja. Literatūras izvērtēšanai izmantotas publiski pieejamas grāmatas, raksti un pētījumi, savukārt. Bakalaura darbs satur 48 lapas, 33 bibliogrāfiskos nosaukumus, kā arī datu analīzes un secinājumu veikšanai izmantota 10 attēli un 1 tabula.
Keywords Robotikas procesu automatizācija
Keywords in English Robotic Process Automation
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 14:36:51