Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Cēsu vidusskolēnu turpmākās augstākās izglītības iestādes izvēles faktoru analīze
Title in English Analysis of Factors Affecting Cēsis High School Students' Choice of the Institution for Future Studies
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer C.A.Rivera
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir “Faktoru, kas ietekmē Cēsu vidusskolēnu turpmāko augstākās izglītības iestādes izvēli, analīze”. Dažādi pētījumi liecina, ka mūsdienās augstākajai izglītībai ir liela ietekme uz cilvēku dzīvi. Vairums cilvēku uzskata, ka augstākās izglītības diploms ir garantija personīgajai izaugsmei un sasniegumiem, kā arī finansiālai labklājībai. Augstākās izglītības iestādes piedāvā dažādas karjeras un attīstības iespējas un palīdz studentiem iesaistīties darba tirgū. Jau sākotnēji ļoti svarīgi ir izvēlēties atbilstošu augstākās izglītības iestādi, tāpēc šī bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kādi faktori ietekmē Cēsu vidusskolēnu izvēli turpmākajām studijām. Lai varētu veikt ietekmējošo faktoru analīzi, autore izvirzīja sekojošu pētījuma jautājumu: “Cik svarīgi ir dažādi faktori, kas ietekmē vidusskolēnu turpmāko augstākās izglītības iestādes izvēli?” Bakalaura darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodoloģijas, pētījuma empīriskajiem rezultātiem, datu analīzes un secinājumiem. Literatūras apskats ietver aprakstu par potenciālajiem faktoriem, kas var ietekmēt vidusskolēnu izvēli, kā arī četri galvenie pētījuma virzieni: skolēna īpašības, universitātes īpašības, ietekmējošie cilvēki un mārketings un komunikācija. Galvenie informācijas avoti teorētiskajā daļā ir dažādi zinātniskie žurnāli un publikācijas saistībā ar bakalaura darba tēmu. Pētījuma empīriskā daļa ir balstīta uz aptaujām, ar kurām tika noskaidrots Cēsu vidusskolēnu viedoklis par turpmākajām studijām un potenciālajiem faktoriem, kas varētu ietekmēt viņu izvēli. Izpētes darbs ir rakstīts angļu valodā, aptaujas ir veiktas latviešu valodā. Bakalaura darbā ir 40 lapas, 15 figūras, 2 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords Ietekmējošie faktori, studentu izvēle, augstākās izglītības iestāde
Keywords in English Choice factors, student decision-making, higher education institution
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 13:50:34