Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Atvērta tipa biroja analīze: Darbinieku apmierinatība, noteikumi un uzvedības normas
Title in English Analysis of Open Office Concept: Employee Satisfaction, Rules and Norms
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer A.Gaile
Abstract Bakalaura darba tēma - "Atvērtā tipa biroja analīze: darbinieku apmierinātība, noteikumi un uzvedības normas". Darbā tiek analizēta atvērtā tipa birojā strādājošo darbinieku pieredze, kas tiek salīdzināta ar jau veiktiem šīs tēmas pētījumiem ar mērķi noteikt faktorus, kas negatīvi ietekmē darbinieku apmierinātību. Pēc autora viedokļa, zema apmierinātība ar darba vidi, var negatīvi ietekmēt darbinieku produktivitāti. Šajā darbā tiek salīdzināti divi biroja tipi - “Darbavieta, kas balstās uz aktivitātes principa” (Activity Based Wokplace) un “Atvērtā plāna darbavieta” (Open Plan Workplace), un balstoties uz literatūru, bija izveidota aptauja, lai saprast, no kura no diviem biroja tipiem darbinieku apmierinatībā būs lielāka. Analizējot darbinieku aptauju rezultātus, autors nonāk pie secinājuma, ka mīnētie biroja tipi būtiski neatšķiras darbinieku apmierinātības ziņā. Tomēr pēc dažiem radītājiem “Atvērtā plāna darbavieta” uzrāda labākus rezultātus, salidzinojot ar “Darbavietu, kas balstās uz aktivitātes principa”. Darbs ir uzrakstīts angļu valodā uz 54 (piecdesmit četri) lappusēm, tajā skaitā 1 (viens) pielikums un 19 (deviņpadsmit) datu analīzes tabulas.
Keywords Open office concept, activity based workplace, open plan workplace, employee satisfaction, rules, norms, privacy, physical environment, productivity, health in open office
Keywords in English Atverta tipa biroja, Darbavieta kas balstās uz aktivitātes principa, Atvērtā plāna darbavieta, produktivitāte, privātums darba vidē, regulācijas, noteikumi, veselība atverta tipa birojā, darbinieku apmierinatība,
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 12:49:28