Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Virtuālo valūtu regulāciju analīze (Kriptovalūta)
Title in English Analysis of the Regulatory Approach to the Virtual Currencies (Cryptocurrencies)
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Bakalaura darbs “Virtuālo Valūtu Regulāciju Analīze” ir sagatavots angļu valodā. Pētījuma mērķis ir noteikt kādai būtu jābūt regulāciju pieejai virtuālajām valūtām, kādi ir to galvenie riski un kā tos iespējams mazināt ar regulāciju un likumdošanas palīdzību. Darba ietvaros tika veikta literatūras analīze par virtuālajām valūtām, to vēsturi un attīstību, kā arī virtuālo valūtu regulāciju un likumdošanas attīstību Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Literatūras apskats tika izmantots, lai izveidotu metodoloģiju turpmākajam pētījumam, kas rastu atbildi izvirzītajam pētījuma jautājumam. Pētījuma daļā autors veica intervijas ar finanšu regulāciju un likumdošanas ekspertiem, kā arī aptaujāja virtuālo valūtu lietotājus. Interviju un aptauju mērķis bija uzzināt ekspertu un lietotāju attieksmi un viedokli par to, kādām vajadzētu būt virtuālo valūtu regulācijām. Pēc interviju un aptauju analīzes, to rezultāti tika salīdzināti savā starpā, lai noskaidrotu, kā ekspertu viedokļi atšķiras no virtuālo valūtu lietotāju viedokļiem. Apkopojot rezultātus, tika noskaidrots, ka regulatoru primārajam uzdevumam vajadzētu būt patērētāju tiesību aizsardzībai, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nodrošināšanai uzņēmumos, kas darbojas virtuālo valūtu industrijā. Bakalaura darbs satur 74 lapas, 53 bibliogrāfiskos nosaukumus, kā arī datu analīzei un secinājumu veikšanai tiek izmantoti 7 attēli, 1 tabula un 7 pielikumi.
Keywords Virtuālās Valūtas, Kriptovalūtas, Regulācijas, Likumdošana
Keywords in English Virtual Currencies, Cryptocurrencies, Regulations, Legislations
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 12:47:35