Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Norvēģijas biznesa vides konkurētspējīgās priekšrocības globālu jaunuzņēmumu attīstības veicināšanā un to analīze
Title in English Analysis of the Competitive Advantages of Norwegian Business Environment that Accelerate Global Start-ups
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer A.Greitāns
Abstract Bakalaura darba nosaukums latviešu valodā ir “Norvēģijas biznesa vides konkurētspējīgās priekšrocības globālu jaunuzņēmumu attīstības veicināšanā un to analīze”. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Globāli atzīti uzņēmējdarbības pētījumi konsekventi atzīst Skandināvijas valstu potenciālu sekmīgas uzņēmējdarbības vides veicināšanā to politiskās caurskatāmības un institucionālā atbalsta dēļ. Oslo, Norvēģijas galvaspilsēta, jau šobrīd tiek atzīta par strauji augošu jaunuzņēmumu ekosistēmu ar nozīmīgu nākotnes potenciālu. 2016. gadā Norvēģijas valdība stratēģiskās attīstības plānā izvirzīja mērķi atbalstīt inovatīvus jaunuzņēmumus, tādējādi liekot jaunu uzsvaru uz uzņēmējdarbības attīstību, mazinot ekonomikas atkarību no naftas industrijas. Nozīmīga ietekme jaunuzņēmumu attīstībā varētu būt tieši no Norvēģijas valdības puses. Darba autore izvirzīja šādu pētījuma jautājumu: “Kādi Norvēģijas valdības politikas un atbalsta faktori veicina labvēlīgu vidi globālu jaunuzņēmumu izveides un attīstības procesā?” Literatūras apskats sastāv no 2 galvenajām sadaļām: vispārīgu pārskatu par uzņēmējdarbības vides veicinošiem faktoriem, kas ietver valsts pārvaldes politiku un institūcijas, ekonomisko vidi un uzņēmēju individuālās īpašības un rakstura iezīmes, kā arī atsevišķu sadaļu par uzņēmējdarbības globālā monitoringa (GEM) faktoriem, ko tiešā veidā var ietekmēt vai izmainīt valsts pārvaldes sistēma un valdības rīcībā esošie instrumenti un kas tika izmantoti tālākā pētījuma procesā. Literatūras apskatā tika izmantoti akadēmiskie pētījumi un žurnāli. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, 9 tabulām, 2 figūrām un 4 pielikumiem.
Keywords Norvēģijas biznesa vide, jaunuzņēmumi, konkurētspējošās priekšrocības
Keywords in English Norwegian business environment, start-ups, competitive advantages
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 03.04.2018 10:10:08