Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Latvijas un Norvēģijas uzņēmumu korporatīvās ilgtspējas stratēģiju atšķirību analīze
Title in English Analysis of Differences in Corporate Sustainability Strategies between Companies in Latvia and Norway
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor J.Grēviņš, I.Muzikante, J.Turner, K.Agarwal
Reviewer K.J.Ātrens
Abstract Izveidotā Bakalaura darba tēma ir “Latvijas un Norvēģijas uzņēmumu korporatīvo ilgtspējas stratēģiju atšķirību analīze”. Korporatīvās ilgtspējas stratēģiju nepieciešamība uzņēmumu vidū nepārtraukti pieaug, jo arvien vairāk vadītāju atzīst, ka uzņēmumu ilglaicīgas rentabilitātes nodrošināšanai ir jāveic apzinātas un ilgtspējīgas darbības, kas sniegtu labumu ieinteresētajām personām, ņemot vērā vides, sociālos un ekonomiskos aspektus. Korporatīvās ilgtspējas stratēģijas var atšķirties starp dažādiem uzņēmumiem, industrijām un valstīm, to skaitā arī starp uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā un Norvēģijā. Izpētot šos atšķirīgos faktorus, ir iespējams vairāk izprast, kā, īstenojot korporatīvas ilgtspējas stratēģijas, var panākt lielāku ilgtermiņa izaugsmi. Tādēļ šī Bakalaura darba izvirzītais pētījuma jautājums ir: “Kā korporatīvās ilgtspējas stratēģijas atšķiras starp uzņēmumiem Latvijā un Norvēģijā?”. Lai sniegtu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izvirzīti trīs pētījuma mērķi – noskaidrot, kā un kāpēc uzņēmumi ievieš ilgtspējas aktivitātes, kādi ir galvenie izaicinājumi, un kas varētu tikt uzlabots. Bakalaura darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodoloģijas apraksta, pētījumu rezultātiem, analīzes un secinājumiem, kas ietver arī rekomendācijas. Literatūras apskatā tiek izpētīta korporatīvas ilgtspējas stratēģijas nozīme, vērtība un tās elementi, kā arī dažādi standarti un vadlīnijas. Tiek apskatītas arī galvenās korporatīvās ilgtspējas globālās, Latvijas un Norvēģijas tendences, un kā korporatīvās ilgtspējas stratēģijas tiek īstenotas Latvijā un Norvēģijā. Literatūras apskatā galvenie informācijas avoti ir dažādi zinātnisko žurnālu raksti un grāmatas par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Tika īstenota gan kvalitatīva, gan kvantitatīva pētījuma metode, realizējot ekspertu intervijas un uzņēmumu aptaujāšanu. Bakalaura darbs ir izveidots angļu valodā un satur 64 lapas, 6 tabulas, 9 diagrammas un 3 pielikumus.
Keywords Korporatīvās ilgtspējas stratēģijas, Latvija, Norvēģija
Keywords in English Corporate Sustainability Strategies, Latvia, Norway
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 29.03.2018 14:42:53