Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Clothing and Textile Technology
Title in original language Apģērbu konstruktīvo defektu identificēšana trīsdimensiju mērījumos
Title in English Identification of Clothing Constructive Defects in Three Dimensional Measurements
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.sc.ing. Inga DĀBOLIŅA
Reviewer Mg.sc.ing. Natālija BARIBINA
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Apģērba konstruktīvo defektu identificēšana trīsdimensiju mērījumos”. Maģistra darbs sastāv no trīs pamatnodaļām, ievada un secinājumiem. Ievadā veikts ieskats tēmas aktualitātē un darba problemātikā, formulēts darba mērķis un veicamie uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā apkopota vispārīga informācija par trīsdimensiju vides integrēšanu apģērbu projektēšanā. Apakšnodaļās aplūkots virtuālās laikošanas sistēmu lietojums apģērbu projektēšanā, aprakstot piemērus par to izmantojamību apģērbu izpētē, kā arī veikts ieskats par 3D skenēšanas lietojumu apģērbu projektēšanā un arī izpētē. Otrajā nodaļā aprakstīti un apkopoti plecģērbu konstruktīvie defekti, iekļaujot iedalījumu, rašanās cēloņus un novēršanas paņēmienus. Trešajā nodaļā apkopots izpētes praktiskās daļas process, aprakstot projektējamos plecģērbus, drānu atlasi un to raksturlielumu noteikšanu, manekena izvēli un skenēšanu mērījumu iegūšanai un importēšanai virtuālās laikošanas sistēmā, lekālu noformēšanu un defektu mākslīgu ieviešanu, plecģērbu virtuālu uzlaikošanu un reālu izstrādājumu skenēšanu. Aprakstīti plecģērbu 3D atveidojumu izpētes paņēmieni un veikta rezultātu salīdzināšana. Maģistra darba pārspriedumi apkopoti secinājumu nodaļā. Darba apjoms ir 46 lappuses, darbā 36 attēli, 11 tabulas un literatūras saraksts, kas satur 31 vienumu.
Keywords virtuālā laikošana, 3D skenēšana, konstruktīvie defekti, plecģērbs, transversālās šķēlējplaknes
Keywords in English virtual try-on, 3D scanning, constructive defects, garment for upper body, transversal planes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.02.2018 15:30:45