Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Slēgtas piekabes - autovedēja ar pilnu masu līdz 2600 kg projekts.
Title in English Enclosed Car Transporter Trailer with Gross Weight 2600 kg Project
Department
Scientific advisor Jānis Rudzītis
Reviewer M.Sc.Ing. docents prakt. Gundars Zalcmanis
Abstract Darba nosaukums ir “Slēgtas piekabes-autovedēja ar pilnu masu līdz 2600kg projekts”. Darba mērķis: izveidot piekabi, kura būtu uzticama, un tajā paša laikā vienkārša ekspluatācijā, remontā. Piekabe paredzēta lietotājam, kurš nodarbojas ar autosportu, kā arī ikdienas lietotājam, kurš ir izlēmis transportēt automobili vai citu tehnikas vienību. Darba izmantota literatūra no vietējo un ārzemju autoru darbiem, elektroniski pieejamiem resursi, Latvijas Republikas likumiem un normatīviem aktiem, kā arī praksē gūtajām zināšanām. Darbs satur aprakstošu un grafisko daļu, kuras izstrādātas latviešu valodā. Aprakstoša daļa sastāv no 92 lpp. ietver sevī projekta vides aprakstu, tirgū pieejamo piekabju analīzi, kā arī elementu stiprības un stabilitātes aprēķinus, slodzes raksturojumus un aprēķinus. Ekonomikas un organizācijas sadaļā tiek apskatītas projekta izmaksas un realizācijas iespējas. Darba aizsardzības sadaļa ietver ražošanas, sanitārās, ugunsdrošības normas un prasības, kā arī lietošana instrukciju. Vides aizsardzības sadaļa apskata projekta apkārtējās vides un cilvēka veselībai radītos kaitīgos faktorus. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 lpp, trijiem A1 kopsalikuma rasējumiem, diviem A1 detaļu rasējumiem un vienas A1 formāta tehnoloģiskās kartes.
Keywords piekabe, autovedējs, slēgta virsbūve.
Keywords in English trailer, car transporter, enclosed.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 26.01.2018 20:41:49