Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Dzīvojamā 5 stāvu ēka Rīgā
Title in English 5 storey building in Riga
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Sanita Rubene
Reviewer Uldis Lencis
Abstract Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Inženierprojekta daļas tēma ir ‘’ Dzīvojamā 5 stāvu ēka Rīgā’’. Bakalaura darba tēma ir ‘’Dzelzsbetona konstrukciju detalizēta kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma’’. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Rīgā. Ēkai ir 5 virszemes un viens pagraba stāvs. Ēkā ir paredzēti 54 dzīvokļi. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā ir raksturoti ēkas vispārtehniskie risinājumi, funkcionālās shēmas veids, konstruktīvie risinājumi, pielietotās apdares veidi, siltumtehniskie aprēķini (ārsienām, jumtam un grīdām uz grunts), kā arī ugunsdrošības risinājumi. Ēka tiek nodrošināta ar inženiertehniskajiem pieslēgumiem pie pilsētas ūdens, sadzīves kanalizācijas un siltuma tīkliem. Inženierprojekta būvkontrukcijas daļā tiek veikta galveno nesošo konstrukciju aprēķins atbilstoši Eriokodeksa saeimes standartiem un, galvenokārt, Latvijas Valsts standartam LVS EN 1992-1-1 ‘’2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām‘’: pamats un pamatne, dzelzsbetona monolītā kolonna un dzelzsbetona monolītās plātnes aprēķins. Inženierprojektā tiek veikta 3 galveno konstrukciju (starpstāvu pārseguma) dimensionēšana ar datorprogrammām un šo variantu ekonomiskais salīdzinājums. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāta būvdarbu organizācija un tehnoloģija atbilstoši Latvijas Būvnormatīvam LBN 310 – 14 ‘’ Darbu veikšanas projekts’’. Bakalaura darba literatūras apskatā ir raksturotas vispārīgās ziņas, ka arī tiek aprakstīta dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanas kompleksā struktūrshēma. Bakalaura daļā tiek izstrādāta dzelzsbetona konstrukciju detalizēta kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma un kvalitātes kontroles nodrošināšanas akti, kas ir balstīti uz Eirokodeksu saimes projektēšanas normatīviem, Latvijas būvnormatīviem un standartiem. Dzelzsbetona konstrukciju detalizēta kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma nedrīkst norādīt zemāku kvalitāti par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos noteiktajiem rādītājiem. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta darba apjoms ir 256 lappuses. Tā sastāvā iekļauti 82 attēli, 45 tabulas, 5. pielikumi un 46 literatūras avoti. Pielikumos ir pievienots objekta ekonomiskais pamatojums atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 ‘’Būvizmaksu noteikšanas kārtība’’. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 10 A1 formāta lapām un 1 nestandarta lapas.
Keywords Dzīvojamā 5 stāvu ēka Rīgā. Dzelzsbetona konstrukciju detalizēta kvalitātes kontroles nodrošināšanas sistēma.
Keywords in English 5 storey building in Riga. Reinforced concrete construction quality control system.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.01.2018 22:27:26