Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana būvniecības uzņēmumā Latvijā"
Title in English "Implementation of Building Information Modelling (BIM) in a Latvian Construction Company"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Māris Šinka
Abstract Diplomprojekts ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām – maģistra pētījumu daļas un inženierprojekta daļas. Maģistra darba pētījumu daļas tēma ir “Būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana būvniecības uzņēmumā Latvijā”. Inženierprojekta tēma ir “Interešu izglītības centrs Jūrmalā”. Maģistra darba pētījumu daļa: Būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana būvniecības uzņēmumā Latvijā. Darba gaitā tika izpētīta pieejamā informācija un teorija par Būves informācijas modelēšanas būtību un pielietojumu. Tika pētīta kopējā sistēmas būtība, kā arī tās attīstības gaita dažādās pasaules valstīs, pielietotie standarti, valstiskais kurss, kā arī pieejamās apmācības. Autore veica aptauju vienā no Latvijas lielākajiem būvniecības uzņēmumiem ar mērķi noskaidrot būvniecības nozarē nodarbināto speciālistu informētību un ieinteresētību BIM sistēmas ieviešanā. Apkopojot datus, tika analizētas kopējās tendences, uz kurām jāvirzās, īstenojot sistēmas ieviešanu. Tāpat tika veikta dažādu BIM programmatūru salīdzināšana, sagrupējot tās projektēšanas, aprēķinu un projektu vadības programmu grupās. Autore izveidoja vērtēšanas kritērijus un sastādīja detalizētu programmu analīzi ar būvniecības uzņēmumam optimālāko programmu izvēli. Darbā apkopotas arī BIM sistēmas ieviešanas izmaksas 2017. gada cenās, kā arī vadlīnijas sistēmas veiksmīgai ieviešanai. Inženierprojekta daļa: Interešu izglītības centrs Jūrmalā. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāti dabā neesošas būves rasējumi, kuri novietoti būvlaukumā Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 30. Ēka ir paredzēta kā interešu izglītības centrs dažādu pulciņu un nodarbību norisei, izstāžu organizēšanai un nelielu semināru un konferenču norisei. Ēkai ir divi stāvi, pamati izvietoti uz urbpāļiem, ēka ir projektēta no FIBO blokiem ārsienās, saliekamo dzelzsbetona paneļu pārsegumiem, PVC membrānas jumta konstrukcijas. Fasādes veidotas no TRESPA fasādes paneļiem. Kopējais apbūves laukums ir 1133,63 m2. Teritorija ir labiekārtota – ar plašu autostāvvietu, atpūtas zonu ar soliņiem un dekoratīviem apstādījumiem. Diplomprojekta apjoms ir 269 lapas puses, tabulu skaits – 45 (četrdesmit piecas), attēlu skaits 92 (deviņdesmit divi), 11 rasējumi (A1 formāts), viens pielikums maģistra darba pētījuma daļai, kopējais izmantotās literatūras skaits - 170 avoti.
Keywords Būves informācijas modelēšana (BIM)
Keywords in English Building Information Modelling (BIM)
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.01.2018 16:31:31