Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Butanola pievienošanas efekts uz dīzeļmotora degšanas parametriem
Title in English Effect of Additing Butanol on Diesel Engine Combustion Characteristics
Department
Scientific advisor Jānis Rudzītis
Reviewer M.SC.Ing.,asistents Deniss Makarčuks
Abstract Maģistra darba tēmas nosaukums ir: “Butanola pievienošanas efekts uz dīzeļmotora degšanas parametriem”. Darba mērķis ir dīzeļdegvielas un dīzeļa-butanola maisījuma degšanas parametru izpēte iekšdedzes motorā ar kompresijas aizdedzi, pētījumu veicot ar cetānmašīnas IDT-69 palīdzību. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti darba uzdevumi. Pirmkārt, veikt pieejamās literatūras informācijas izpēti, iepriekš veikto pētījumu analīzi. Otrkārt, izstrādāt pētījuma veikšanas metodiku. Treškārt, sagatavot cetānmašīnu mērījumiem un sagādāt dīzeļdegvielu un butanolu. Maģistra darbā pārbaudāmā hipotēze ir definēta sekojoši: “Dīzeļdegvielas un butanola maisījumu iespējamais pielietojums laboratorijas kompresijas aizdedzes motorā, analizējot degšanas parametrus un nenodarot kaitējumu dīzeļmotora tehniskajam stāvoklim”. Darbā pielietotā pētnieciskā metode ir aktīvi veikts eksperiments. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir analizēti iepriekš veiktie pētījumi, apskatot dažāda satura maisījumu ietekmi uz degšanas parametriem. Otrajā nodaļā ir apskatīta pētījuma metodoloģija – aprakstīta gan eksperimenta veikšanas metodika, gan datu apstrādes metodika. Trešā nodaļa ir veltīta pētījuma darba raksturojumam un datu apstrādei. Darba ceturtajā nodaļā ir apkopoti maģistra darba ietvaros iegūtie un izanalizētie rezultāti. Izvirzītā hipotēze apstiprinājās, proti, laboratorijas kompresijas aizdedzes motorā ir iespējams pielietot dīzeļdegvielas un butanola maisījumus. Butanola saturs maisījumā ietekmē degšanas parametrus, bet tie nav kritiski motora tehniskajam stāvoklim. Maģistra darba aprakstošas daļas apjoms ir 78 lappuses. Darbā ir iekļautas 8 tabulas, 47 attēli. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: butanols, dīzeļa-butanola maisījums, degšanas parametri, dīzeļmotors.
Keywords butanols, dīzeļa-butanola maisījums, degšanas parametri, dīzeļmotors
Keywords in English buthanol, diesel-buthanol blends, combustion characteristics, diesel engine
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.01.2018 13:24:48