Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Būvniecības projektu vadības efektivitāte"
Title in English "Efficiency of construction project management"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Eva Namsone
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām – maģistra darba daļas un inženierprojekta daļas: • Maģistra darba tēma: “Būvniecības projektu vadības efektivitāte”; • Inženierprojekta tēma: Administratīvā ēka Rīgā. Maģistra darba tēma: “Būvniecības projektu vadības efektivitāte” Maģistra darba mērķis ir izpētīt projektu vadības efektivitātes pamatnosacījumus. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar būvniecības projektu vadības efektivitāti. Tiek aplūkoti tādi jautājumi, kas saistās ar vispārēju projektu vadība, projektu vadībā iesaistītajiem procesiem, stratēģijām un problēmām un kā tas viss iespaido vai sekmē ilgtspējīgu būvniecību. Otrajā daļā tiek izstrādāta projekta vadības organizatoriskā struktūrshēma un kvalitātes kontroles plāns apdares darbiem, kurus izmantojot reālajā būvniecības procesā būtu iespējams sasniegt efektīvu būvniecības projektu vadību. Inženierprojekta tēma: Administrācijas ēka Rīgā Būve atrodas Rīgā, Baldones ielā 1. Administratīvā ēka ir projektēta no dzelzsbetona konstrukcijām – dzelzsbetona karkass, kura ārsienas ir aizpildītas ar gāzbetona bloku mūri un no ārpuses apšūts ar ventilējamās fasādes sistēmu. Administratīvās ēkas platība ir 6’681,45 m2. Ēkā ir izvietotas biroja telpas, apspriežu zāles, auditorija un koplietošanas telpas. Pie ēkas izvietotas auto stāvvietas gan darbiniekiem, gan klientiem, izvietotas arī velosipēdu novietnes. Ēkas apkārtnes teritorija ir labiekārtota – betona bruģakmens gājēju celiņi, apstādījumi un labiekārtojuma elementi – soli, atkritumu urnas u.c. Inženierprojekts sastāv no septiņām daļām, kurās tiek izstrādāta ēkas arhitektūra, inženiertehniskā nodrošinājuma principiālie risinājumi, būvkonstrukciju tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, konstruktīvo elementu aprēķini, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, un objekta ekonomiskais pamatojums. Kopējais darba apjoms ir 223 (divi simti divdesmit trīs) lapas puses, tabulu skaits – 33 (trīsdesmit trīs), attēlu skaits – 67 (sešdesmit septiņi), izmantotās literatūras skaits 55 (piecdesmit pieci), kā arī inženierprojekta grafiskās daļa, kas izstrādāta uz 9 (deviņām) A1 pagarinātā formāta lapām.
Keywords būvniecības projektu vadība, kvalitātes nodrošinājums
Keywords in English construction project management, quality assurance
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.01.2018 15:28:41