Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat Power and Heat Engineering
Title in original language Ūdens sildkatlu ar OPTINOX sistēmu aerodinamiskā analīze
Title in English Aerodynamic Analysis of Water Boilers with OPTINOX System
Department
Scientific advisor S.Jaundālders
Reviewer Dmitrijs Rusovs RTU, asoc.prof.
Abstract Dmitrija Ņevjadomska maģistra darbā “Ūdens sildkatlu ar OPTINOX sistēmu aerodinamiskā analīze” apskatīta NOx izmešu samazināšanas sistēmas “OPTINOX” ietekme uz katlu mājas emisiju samazināšanu un katlu mājas jaudu praktiski strādājošā siltumavotā. Maģistra darba mērķis ir uzzināt, cik liela ir uzstādītās sistēmas “OPTINOX” hidrauliskā pretestība un ar aprēķinu palīdzību pārbaudīt, vai uzstādītais deglis ir spējīgs pilnvērtīgi izmantot iekārtas potenciālu. Autors izvirza hipotēzi, ka “OPTINOX” sistēmas un gaisa/dūmgāzu traktu kopīgi radītā pretestība ir pārāk liela, lai katls varētu strādāt ar nominālo jaudu. Darba teorētiskajā daļā autors apskata slāpekļa oksīdu veidus, to veidošanās cēloņus un procesus, kā arī NOx samazināšanas pasākumus. Tiek aprakstīta katlumājā “Kuģu 26a” uzstādītā degšanas gaisa mitrināšanas sistēma “OPTINOX”. Tāpat aprakstīti katlu iekārtas aerodinamiskie pamatprincipi. Darba praktiskajā daļā aprēķināti gaisa/dūmgāzu blīvumi, caurplūdes, kurināmā patēriņš un hidrauliskās pretestības visos sistēmas posmos strādājošā katlu mājā. Darba praktisko nozīmi veido izpēte par katlumājā “Kuģu 26a” uzstādītās “OPTINOX” sistēmas ietekmi uz NOx emisiju samazinājumu, katla aerodinamiku un katlu mājas parametru izmaiņām. Darba apjoms ir 84 lappuses, tajā iekļauti 20 attēli, 3 pielikumi un 35 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Atslēgas vārdi – NOx, OPTINOX, gaisa/dūmvadu aerodinamika
Keywords NOx, OPTINOX, gaisa/dūmvadu aerodinamika
Keywords in English NOx, OPTINOX, air/flue aerodynamics
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.01.2018 14:54:13