Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Kerra nelinearitāšu ietekmes izpēte 16 kanālu WDM pārraides sistēmā.
Title in English Investigation of optical Kerr nonlinearities in 16 channel WDM transmission system.
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Andis Supe
Abstract Pēdējo gadu laikā optisko šķiedru pielietošanas jomas ir strauji paplašinājušās, līdz ar to tehniskie risinājumi, kas saistīti ar optiskajām maģistrālajām sakaru sistēmām un piekļuves tīkliem, kļūst īpaši aktuāli. Salīdzinājumā ar iepriekšējām desmitgadēm, pieprasījums pēc optiskajām viļņgarumdales blīvētajām sakaru sistēmās (WDM) tirgū ir tikai audzis, pieaugot kanālu skaitam, kā arī signālu kvalitātei. Tieši optiskais Kerra efekta izraisa no intensitātes atkarīgas optiskās šķiedras laušanas koeficienta izmaiņas, un tādēļ nelineārie optiskie efekti (NOE) kļūst par problēmu, lai nodrošinātu atbilstošu signāla kvalitāti, pārraidot to lielākos attālumos. Optiskais Kerra efekts kļūst par datu pārraides attālumu un ātrumu ierobežojošu faktoru. WDM sistēmu līniju attālumu ietekmē tādi NOE, kā fāzes šķērsmodulācija (XPM), fāzes pašmodulācija (SPM) un četru viļņu mijiedarbe (FWM), kuru izraisa arī optiskā signāla pastiprināšana līnijā. Šajā maģistra darbā ir aprakstīta signāla degradācija hromatiskās dispersijas ietekmē optiskajās šķiedrās, un tās mijiedarbība ar Kerra efektiem WDM sakaru sistēmā, izmantojot OptSim. Maģistra darba mērķis ir izstrādā vairāku kanālu WDM sakaru sistēmu, un salīdzināt tās veiktspēju pie dažādām frekvencēm. Izmantojot optiskā signāla izplatīšanās modeli optiskajās šķiedrās, tiek novērtēta signāla kvalitāte. Galvenais uzdevums ir novērtēt optisko Kerra efektu (XPM, SPM un galvenokārt FWM) ietekmi uz 100 km garu optiskās šķiedras līniju. Darbā ir veikta 16 kanālu WDM sistēmas analīze FWM efekta ietekmē. Piegaudot kanālu skaitu, novērota signāla kvalitātes samazināšanās un bitu/kļūdu attiecības BER pieaugums. Analizēts arī kā attālums starp kanāliem ietekmē signāla kvalitāti un, izmantojot dažādu attālumu starp kanāliem ar kā fiksētu vai mainīgu soli, signāla kvalitāte tiek uzlabota. Rezultātā tiek konstatēts kā samazināt NOE ietekmi, izmantojot mainīgu kanālu intervālu. Ja kanālu tiek izmantots vienmērīgs attālums starp kanāliem, pastiprinātāju izmantošanas efektivitāte samazinās, jo pieaug NOE ietekme. Kā redzams no darbā veiktā pētījuma, pieaugot kanālu skaitam, BER arī mainās. Darbā uzmanība tiek pievērsta arī optiskā Kerra efektu matemātiskā modeļa analīzei, galvenokārt rezultātus balstot uz jitera un bitu kļūdu attiecības analīzi izmantojot OptSim.
Keywords Atslēgas vārdi: WDM, BER, OptSim, attālums starp kanāliem, SPM, XPM, FWM, Kerra efekts.
Keywords in English Keywords: WDM, BER, OptSim, Channel Spacing, SPM, XPM, FWM, Kerr Effect.
Language de
Year 2018
Date and time of uploading 22.01.2018 13:47:34