Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Dīzeļdegvielas piedevas ietekmes novērtējums uz degšanas procesu CFR motorā
Title in English Evaluation of Effect of Diesel Fuel Additive on Combustion in CFR Engine
Department
Scientific advisor Māris Gailis
Reviewer M.Sc.Ing.,MBA, docents prakt. Juris Kreicbergs
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Dīzeļdegvielas piedevas ietekmes novērtējums uz degšanas procesu CFR motorā”. Izstrādātā pētījuma mērķis ir pārbaudīt dīzeļdegvielas piedevas Viscon ietekmi uz sadegšanas procesiem kompresijas aizdedzes motorā pie mainīgiem darbības apstākļiem. Pārbaudāmā hipotēze: ar dīzeļdegvielas piedevu Viscon iespējams uzlabot motora indicēto lietderības koeficientu. Izvirzītā mērķa sasniegšanas un hipotēzes pārbaudes procesā veicamajos darba uzdevumos ietilpst izpētīt pieejamo informāciju par piedevas darbību un tās īpašībām, veikt līdzīgu pētījumu kritisku analīzi, balstoties uz iegūto informāciju izveidot pētījuma metodoloģijas shēmu, ko arī izpildīt. Ievāktos datus apstrādāt un veikt secinājumus atbilstoši hipotēzei un izvirzītajam mērķim. Pētījuma metodes: iepriekš veikto zinātnisko pētījumu analīze un tieši veikts eksperiments ar aktīvu sistēmas novērošanu. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā apskatīti un kritiski analizēti pieejamie iepriekš veiktie pētījumi. Otrajā nodaļā apkopota informācija par izmantoto tehnisko nodrošinājumu pētījuma veikšanā, kā arī par izmantoto metodoloģiju. Trešajā nodaļā aprakstīti neapstrādātie dati un uzrādītas izmantotās apstrādes metodes. Ceturtajā nodaļā apkopoti iegūtie rezultāti izmantojot grafikus un diagrammas. Darbs sarakstīts latviešu valodā. Darba apjomu sastāda 84 lpp, kurā apskatāmi 49 attēli, 10 tabulas un 2 pielikumi, kas izvietoti uz 5 lpp. Darba gaitā tiek secināts, ka daļēji apstiprinājusies izvirzītā hipotēze un izmantojot degvielas piedevu Viscon atsevišķos apstākļos reģistrēts augstāks lietderības koeficients. Atslēgvārdi: Viscon; PIB; CFR motors.
Keywords Viscon; PIB; CFR motors
Keywords in English Viscon; PIB; CFR engine
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.01.2018 13:30:52