Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language Viesnīca Jūrmalā
Title in English Hotel in Jurmala
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Korjakins
Reviewer Videvuds Ārijs Lapsa
Abstract Diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā profesora, Dr. sc. ing. Aleksandra Korjakina vadībā. Diplomdarbs sastāv no divām daļām: • pētnieciskās daļas, kuras tēma ir “Ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli”; • inženierprojekta daļas, kuras tēma ir “Viesnīca Jūrmalā”. Pētnieciskā darba mērķis ir, veicot literatūras apskatu, apzināt ekoloģiskās būvniecības principus un ekoloģisko būvmateriālu priekšrocības un trūkumus praktiskajā celtniecībā un turpmākajā ēku ekspluatācijas procesā. Pētnieciskās daļas turpinājumā tiek aplūkoti dažādi siltumizolācijas materiālu aspekti, detalizētāk apskatot ekoloģiskos siltumizolācijas materiālus, un, kā galveno mērķi pētnieciskajā daļā izvirzīt ekoloģisko un neekoloģisko siltumizolācijas būvmateriālu salīdzinājumu uz ekonomiskā pamata un to rezultātus apkopt grafikos. Lai īstenotu izvirzīto mērķi, tika definēti sekojoši darba uzdevumi: 1. aprakstīt ekoloģiju, tās principu būvniecībā; 2. aprakstīt ekoloģiskos siltumizolācijas materiālus, to ietekmējošos kritērijus; 3. izveidot dažādu siltumizolācijas materiālu salīdzinājumu. Pētnieciskais darbs sastāv no 2 nodaļām: 1. ekoloģijas nodaļa; 2. siltumizolācijas materiālu nodaļa. Diplomdarba pētnieciskā daļas pamatteksts ir izklāstīts 70 lappusēs, darbā iekļauti 46 attēli, 5 tabulas, izmantoti 68 literatūras avoti. Inženierprojekta darba mērķis ir izprojektēt 10 stāvu viesnīcas trīs konstrukciju veidus, veikt to aprēķinu un dimensiju pārbaudes, kā arī aprēķināt vienu mezglu, izstrādāt būvdarbu organizāciju un tehnoloģiju izvērtējumu pēc izdevīgākajiem un modernākajiem priekšrakstiem, izveidot grafisko attēlojumu ar GP, AR; DOP; BK rasējumu daļām. Aprēķina daļā ir veikts dzelzsbetona pārseguma plātnes 220x6000x6000mm, dzelzsbetona kolonnas ar šķērsgriezumu 530x530mm un 5 pāļu pamatu aprēķins. Ekonomiskais salīdzinājums ir veikts kolonnai, kur tiek salīdzināta dzelzsbetona kolonna 530x530 ar velmētu dubult-T kolonnu HE 600x399 un cauruļveida kolonnu D457; T40. Aprēķinu rezultāti liecina, ka izdevīgāka ir dzelzsbetona kolonna. Viesnīcas celtniecību plānots uzsākt 2018. gada 26. februārī un pabeigt 2018. gada 9. novembrī, kur maksimālais strādnieku skaits vienas maiņas ietvaros būs 121 darbinieki. Kopējās objekta izmaksas ir aprēķinātas 1 346 410,66 €. Inženierprojekta darbs sastāv no 5 nodaļām: 1. arhitektūras daļa; 2. būvkonstrukciju aprēķins; 3. tāmju aprēķins; 4. būvdarbu organizācija un tehnoloģija; 5. grafiskā daļa. Diplomdarba inženierprojekta daļas pamatteksts ir izklāstīts 104 lappusēs, darbā iekļau-tas grafiskās daļas 14 lapas, darbā iekļauti 30 attēli, 30 tabulas, izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Diplomdarbs sastāv no - pētnieciskās daļas, kuras tēma ir “Ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli” un inženierprojekta daļas, kuras tēma ir “Viesnīca Jūrmalā”.
Keywords in English Diploma project consists of - research section of topic “Ecological Thermal Insulation Materials” and engineering project with topic “Hotel in Jurmala”.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.01.2018 12:42:56