Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative Solutions in Geomatics
Title in original language "Ģeodēziskās sistēmas tiltu un tuneļu monitoringā"
Title in English "Geodetic systems in bridge and tunnel monitoring"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Māris Kaļinka
Reviewer Darius Popovas
Abstract Tilti un tuneļi ir sarežģītas inženierbūves, kas ir pakļautas lielam svārstību riskam, ko izraisa dabas vai cilvēku radītas parādības. Tādēļ ir svarīgi veikt sistemātiskus mērījumus - monitoringu, lai savlaicīgi novērstu nelaimi un spētu rīkoties laikus. Maģistra darba mērķis ir sniegt pārskatu par visbiežāk sastopamajām ģeodēziskās monitoringa sistēmām un metodēm, tehniskajiem risinājumiem un sensoriem, to īstenošanai Latvijā un Eiropā. Maģistra darbā tiek sniegta informācija par manuālajām un automatizētajām ģeo-monitoringa sistēmām, ko izmanto tiltu un tuneļu monitoringam - to priekšrocībām un trūkumiem. Autors sniedz piemērus no jau īstenotām sistēmām būvlaukumos Zviedrijā un Latvijā. Darbā iekļauts arī sensoru un mērniecības tehniku darbības principu apraksts. Darbs dod ieskatu tiesību un normatīvajos aktos Eiropā un Latvijā saskaņā ar ko tiek veikta deformāciju uzraudzība. Kā vēl viena apakšnodaļa darbā iekļauts temats par datu organizāciju un iespēju tos integrēt ēku informācijas modelēšanas (BIM) vidē. Automātiskās monitoringa sistēmas tiek izmantotas retāk, augsto izmaksu un sarežģītās ieviešanas dēļ. Lai arī BIM pielietojums kļūst populārāks, tā pielāgošana būvniecības projektiem ir reta, zināšanu trūkuma un īstenošanas augsto izmaksu dēļ. Ja tiktu palielināta BIM un automātisko monitoring sistēmu pielietošana būvniecības procesā, tas kalpotu kā lielisks pamats turpmākai izpētei par iespējamību monitoring datus integrēt BIM vidē. Maģistra darbs ir balstīts uz zinātniskās literatūras avotiem un autores personīgo pieredzi.
Keywords Monitoringa sistēmas, monitoringa sensori, monitoringa metodes
Keywords in English Monitoring systems, monitoring sensors, monitoring methods
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 19.01.2018 21:13:34