Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Starptautisko tirdzniecības pētījumu efekts uzņēmuma novērtēšanai Nigērijā
Title in English The effect of international marketing research in improving company performance in Nigeria
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Elīna Gaile-Sarkane
Abstract ANOTĀCIJA Ezeakudo Judith C. "Starptautisko mārketinga pētījumu efekts uzņēmuma novērtēšanai Nigērijā”, Zinātniskā vadītāja: docente Dr.oec. Ieva Andersone, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Ārvalstu studentu departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā, tajā ir iekļautas 12 tabulas un 10 attēli. Biblogrāfiskais saraksts sastāv no 70 avotiem, tajā ir ietvertas atsauces no mācību grāmatām, zinātniskiem žurnāliem, vadīšanas / mārketinga rakstiem, zinātniskiem rakstiem un dažiem ekonomiskiem vadības ziņojumiem un elektroniskiem avotiem. Analītiskā daļa ietver sevī pārskatu par Nigērijas ekonomiku, uzņēmumu analīzi Nigērijā (korporatīvās un privātās kompānijas), Dangote grupas pārskatu, problēmas un kontrastu starp Dangote Group Company un citiem uzņēmumiem Nigērijā. Teorētiskā daļa ir par starptautiskā mārketinga pētījumu attīstību, starptautiskā mārketinga principiem, SVID analīzi un metodoloģiju, atšķirībām starp starptautisko tirgu un vietējo tirgu, starptautisko mārketinga pētījumu procesu Nigērijas uzņēmumiem. Praktiskā daļa sastāv no Dangote grupas SVID analīzes, Dangote grupas tirgus izpētes procesa, Dangote grupas Nigērijā jaunās tirgus izpētes stratēģijas ieviešanas, jaunās vadības stratēģijas, ieņēmumiem un prognozēto datu analīzes. Tika veiktas intervijas ar Dangote grupas vadītājiem un darbiniekiem gan uzņēmuma galvenajā mītnē, gan vairākās citās filiālēs / meitasuzņēmumos, lai labāk izprastu uzņēmuma ikdienas darbu un varētu novērtēt iegūto datu autentiskumu no dažādiem avotiem.
Keywords Starptautisko mārketinga pētījumu efekts uzņēmuma novērtēšanai Nigērijā
Keywords in English Effect of international Marketing Research in improving company performance in Nigeria
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 19.01.2018 12:31:57