Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ilgtspējīgas pilsētas ārtelpas veidošanas arhitektoniskie principi Ziemeļeiropā
Title in English Architectonic Principles of Sustainable Urban Open Space in the Northern Europe
Department Institute of Arhitecture and Design
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Zin.asist. A. Koroļova
Abstract Darba autore: Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes 4.kursa studente Zane Lāce. Mūsdienās pilsētas publiskā ārtelpa ir viens no nozīmīgākajiem pilsētvides elementiem, kas dod pozitīvu ieguldījumu dzīves kvalitātei, tāpēc ir svarīgi, lai tā atrastos dzīves vietas tuvumā, būtu ērti pieejama un sasniedzama ikvienam. Lai spētu izveidot ilgstpējīgu publisko ārtelpu un uzlabot jau esošās, ir svarīgi iedziļināties, kārtīgi izpētīt un izzināt ilgtspējīgas publiskās ārtelpas kritērijus un nosacījumus. Pētījuma mērķis, analizējot teorētisko literatūru un dažādus publiskās ārtelpas piemērus, ir pilnveidot un iegūt jaunas zināšanas par ilgtspējīgas pilsētas ārtelpas attīstības tendencēm Ziemļeiropā, un pavērt jaunas plānošanas iespējas ainavu arhitektūras nozarē, tāpēc darba gaitā tiek apskatītas un pēc ilgtspējīgas publiskās telpas kritērijiem izanalizētas vairākas pilsētas ārtelpas Ziemeļeiropā – Oslo, Stokholmā, Helsinkos, Kopenhāgenā un Rīgā, kas dod iespēju izprast, vai konkrētā ārtelpa un tajā esošie arhitektoniskie risinājumi atbilst ilgstpējīgas publiskās ārtelpas nosacījumiem. Darba noslēgumā tiek doti priekšlikumi un priekšnoteikumi ilgtspējīgai pilsētas ārtelpas izveidei Ziemeļeiropā. Pētnieciskā darba noslēgumā, darba autore nonāca pie secinājuma, ka mūsdienu arhitektoniskie principi, tendences ir atslēga uz veiksmīgu un ilgtspējīgu publisko ārtelpu. Pozitīvi ir tas, ka Latvijā pēdējo 15 gadu laikā ir izveidotas vairākas ilgtspējīgas pilsētas ārtelpas, taču, turpmākajai pilsētvides attīstībai, būtu ieteicams ņemt paraugus no citām valstīm, kurām ir lielāka pieredze pilsētvides plānošanas jomā, piemēram, Kopenhāgena vai Stokholma. Atslēgas vārdi: urbānā vide, publiskā ārtelpa, attīstības tendences, kvalitātes kritēriji, iespējas. Bakalaura darba apjoms ir 54 lappuses, tajā iekļautas 35 ilustrācijas, 6tabulas un 1 pielikums. Izmantoto literatūras avotu skaits - 28.
Keywords urbānā vide, publiskā ārtelpa, attīstības tendences, kvalitātes kritēriji, iespējas.
Keywords in English urban environment, public open space, development trends, quality criteria, opportunities
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 19.01.2018 11:39:46