Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Metinājuma savienojuma vietā ienestā vājinājuma novērtējums ar OTDR
Title in English Attenuation Evaluation in Fusion Splicing Places with OTDR
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer A.Supe
Abstract Maģistra darbā apskatīti, pētīti un novērtēti ienestie zudumi ar metināšanas aparātu un OTDR. Aprakstīti telekomunikāciju, optisko šķiedru un metināšanas aizsākumi. Veikts optisko šķiedru uzbūves un pielietojuma apraksts, un apkopotas šķiedru fizikālās īpašības un galvenie parametri. Izpētīts optisko šķiedru metināšanas darbības princips un process, kā arī zudumu veidošanās mehānisms. Eksperimentālajā daļā tika veikta mērījumu shēmas izveide, metināšana, ienesto zudumu mērīšana, rezultātu apkopošana un analīze izmantojot metināšanas aparātu Fujikura FSM-50S un OTDR mērinstrumentu EXFO FTB-500. Ir atrasti optimālie parametri un secināts, ka uz metināmā aparātu lielāko ietekmi uz zudumiem atstāj pirmsapstrādes ilgums, bet realitātē OTDR mērījumi parāda līdzīgāku visu parametru ietekmi. Darba apjoms ir 92 lappuses, darbā ir 15 tabulas, 55 attēli, 22 literatūras avoti un 1 pielikums.
Keywords OTDR, Optisko šķiedru metināšana, Tagučī metode, ienestais vājinājums, šķiedru oiptikas pārraides sistēmas
Keywords in English OTDR, Optical fiber fusion splicing, Taguchi method, insertion loss, Fiber optics transmission systems
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.01.2018 21:35:48