Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Energoefektivitātes pasākumi mazumtirdzniecības objektos
Title in English Energy Efficiency Measures at the Retail Market
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor S.Jermuts
Reviewer
Abstract Mazumtirdzniecības objektos elektrības un siltuma enerģijas izmaksas sastāda būtisku izmaksu daļu. Apmēram 50% no lielveikala patērētās elektrība tiek patērētas dzesēšanas sistēmās, pārējās patēriņa daļas veido apgaismojums, ventilācijas sistēmas un kondicionēšanas sistēma. Šajā darbā izvērtēts energoefektivitātes rīcības plāns mazumtirdzniecības objektam Līgatnē. Darba mērķis ir iepazīties ar Latvijas likumdošanu ēku energoefektivitātes plānošanā un izvērtēšanā. Darbā tiek izpētītas ēkas dzesēšanas, sildīšanas un ventilēšanas sistēmu darbība. Ir novērtēta izmantotā apgaismojuma efektivitāte un izteikti priekšlikumi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Darbs sastāv no 8 daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts Energoefektivitātes likums, akcentējot likuma punktus, kuri attiecināmi uz mazumtirdzniecības uzņēmumu. Otrajā daļā tiek aprakstītas ēkas apkures sistēma. Trešajā daļā aprakstīta objektā izmantotā dzesēšanas sistēma. Ceturtajā nodaļā salīdzināta esošā kondicionēšanas sistēma ar klasisku kondicionieri. Piektajā nodaļā aprakstīta ēkas ventilācijas sistēma. Sestajā nodaļā izvērtēta karstā ūdens apgāde ēkā. Septītajā nodaļā aprakstīta apgaismojuma sistēma un veikti ekonomiskie aprēķini par apgaismojuma efektivitāti. Astotajā nodaļā veikts ēkas apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas aprēķins. Rezultātā secināts, ka pēc siltumsūkņa uzstādīšanas objektā ir izdevies izveidot efektīvu apkures un dzesēšanas sistēmu, kas rada ikgadēju ekonomisku ieguvumu. Darbs sastāv no 48 lappusēm, tajā iekļautas 12 tabulas, 2 pielikumi un 6 attēli. Darba veidošanā izmantoti 17 literatūras avoti.
Keywords Ēkas energoefektivitāte, vertikālais siltumsūknis, apkure un dzesēšana ar siltumsūkni, energoefektivitātes likums
Keywords in English Energy efficiency of the building, vertical heat pump, heating and cooling with the heat pump, energy efficiency law
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 18.01.2018 18:47:43