Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Optisko transporta tīklu ar ātrumu virs 100 Gbit/s kartēšanas izpēte.
Title in English Implementation of optical transport network mapper beyond 100G.
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Jurģis Poriņš
Reviewer Andis Supe
Abstract Pieaugot pieprasjumu pec atrdarbgajiem datu, interneta videodatu un datu centru pakalpo- jumiem, ka ar lielakiem piekluves, reg` ionalo un mag` istralo optisko tklu joslas platumiem kanala, sakaru operatoriem nepieciesams nodrosinat lielaku kanalu joslas platumu un caurlaides speju. Lai nodrosinatu lielaku tkla caurlaides speju un augstaku spektralo efektivitati, ka ar samazinatu viena bitu parraides izmaksas, IEEE 802.3 darba grupa un optisko tklu parraides iekartu razotaji pedejo gadu laika ir izstradajusi vairakus 100G tehnolog` iju risinajumus. Tult pec 100G iekartu izstrades industrijas parstavji koncentrejusi savas petniecbas un izstrades aktivitates uz nakamas paaudzes 400G vai B100G atrdarbgo saskarnu izstradi. Pirmie B100G interfeisu prototipi nodrosinaja to aprkosanu ar 400G, ka ar T1 ka iespejamo nakamo Ethernet standartu. Preteji ceretajam B100G saskarnes rentabilitates pieaugumam, praktiski daudz vairak nacas izmantot IP no 100Gbit/s OTN saskarnem. Izstradajot B100G Ethernet saskarnes, IEEE 802.3 darba grupai nacas parbaudt dazadus saskarnu risinajumus, kuras bija atskirgas no ieprieksejam. Jaunais ONT formats paredzeja ne tikai 400GbE, bet, lai nodrosinatu Ethernet komponensu efektivitati, atkartoti izman- tot ar tas pasas tehnolog` ijas un PHY komponentes. Saja mag` istra darba ir izpetts un aprakstts ka izmantojot VHDL ieviesanu CBR klienta signala kartesanas metode optisko kanala datu bloku (ODU), lai nodrosinatu talaku multipleksesanu n 100Gbit/s optiskaja kanala slodzes bloka (OPUCn) (B100G) formata. Zemakais klienta signala parraides atrums kartets k-taja optiska kanala slodzes bloka (OPUCk) izmantojot klienta/servera speci sku vispargo kartesanas proceduru (GMP) prieks 100G, ka ar B100G saskarnem. Darba ar aprakstta OTN hierarhija un tas elastgums kartesanai/multipleksesanai no zemaka atruma klientu signaliem uz augstaka datu parraides atruma signaliem. Mag`istra darba gaita tika uzstadts un atrisinats uzdevums ka no tkla sanemt CBR klienta signalu un paplasinat klienta informaciju izmantojot skaitlisko vertbu, kas ieguta no pieskaitama apgabala, klienta signals tiek kartets / atkartets OPU4 formata, izmantojot visparejo kartesanas proceduru (GMP). Turklat OPU4 kartetais signals tika modi cets ta, ka to var multiplekset uz n 100 saskarnem, kur n = 1 prieks 100G un n = 4 priek 400G. CRC parbaudes bloka ieviesana paldz kludas noteiksana un bitu kludu labosana. Sigmas delta algoritms tiek izmantots, lai noteiktu datu simbola vai bitu iestarpinasanas stavokli servera kadra vai vairakos kadros.
Keywords Optisko transporta tīklu ar ātrumu virs 100 Gbit/s kartēšanas izpēte.
Keywords in English Implementation of optical transport network mapper beyond 100G.
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 18.01.2018 14:18:19