Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Automobile Transport
Title in original language Paaugstinātas efektivitātes kvēlspuldžu lietošanas ietekme uz automobiļu lukturu fotometriskajiem parametriem un ceļa apgaismojumu
Title in English Increased Efficiency Incandescent Bulb Impact on Headlamps Photometric Characteristics and Road Lighting Illuminance
Department
Scientific advisor Gundars Zalcmanis
Reviewer M.Sc., Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Abstract Maģistra darba tēma ir “Paaugstinātas efektivitātes kvēlspuldžu lietošanas ietekme uz automobiļu lukturu fotometriskajiem parametriem un ceļa apgaismojumu”. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot spuldzes ar paaugstinātas efektivitātes izmantošanas ietekmi uz fotometriskiem parametriem. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: izanalizēt analoģisku pētījumu zinātniskus rakstus, tā pētījuma metodoloģiju, izmantoto iekārtu un iegūtos rezultātus. Balstoties uz analoģiskiem pētījumiem izstrādāt metodoloģiju un veikt eksperimentu. Maģistra darbā izvirzīta hipotēze: spuldzes ar paaugstinātu efektivitāti apgaismo ceļa un ceļa malu labāk nekā spuldzes bez uzlabojumiem, bet šo spuldžu izmantošana atsevišķa tipa lukturos nav pieļaujama tāpēc, ka rodas apžilbināšanas iespējas, kas savukārt pasliktina satiksmes drošību. Pētījumam tika izvēlēta aktīva eksperimentāla metode. Pētījums tika veikts RTU Automobiļu katedras Elektroiekārtu un diagnostikas laboratorijā, tika mērīts apgaismojums spuldzēm ar dažādu efektivitātes paaugstinājumu un izmantojot dažāda tipa lukturus. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka maģistra darbā izvirzītā hipotēze apstiprinās daļēji. Paaugstinātas efektivitātes spuldzes izmantošana rada apžilbināšanas iespējas, bet apgaismojuma uzlabošanas rezultāti nesasniedza prognozēto līmeni. Maģistra darba aprakstošās daļas apjoms ir 78 lpp. Darbā izvietotas 17 tabulas, 81 attēli, darbam pievienots 1 pielikums. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords automobiļu spuldze, paaugstināta efektivitāte, apgaismojums, apžilbināšana
Keywords in English automobile bulb, increased efficiency, illuminance, glare
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 23:21:47