Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Innovative Solutions in Geomatics
Title in original language "Ģeotelpiskās informācijas iegūšana un algoritmizēšana lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai"
Title in English "Acquisition and algorithmization of geospatial information of agricultural land management"
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Dainis Jakovels
Reviewer Eimuntas Paršeliūnas
Abstract Anotācija Maģistra darba tēma- Ģeotelpiskās informācijas iegūšana un algoritmizēšana lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai Mērķis - Pārbaudīt pūļa datu ievākšanas pieeju lauksaimniecības zemju (zālāju) apsaimniekošanas informācijas iegūšanai, piedāvājot jaunu un efektīvāku pieeju, kā arī nodrošinot references datus attālās izpētes algoritmu attīstīšanai. Uzdevumi pētnieciskā mērķa sasniegšanai: izveidot komunikācijas stratēģiju sadarbības veidošanai ar lauksaimniekiem (uzrunāšana, kā rezultātā lauksaimnieks ir ieinteresēts sniegt informāciju par savu saimniecību); iegūt datus par lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu 2017. gada vasaras sezonā (sēšana, mēslošana, ganīšana, pļaušana, aršana, biomasas apjoms u.c.); testēt iegūtos datus attālās izpētes algoritmu trenēšanai un pārbaudei (zālāji, to veidi un/vai citas lauksaimniecības kultūras); Pētījumā pielietotās metodes: 1. pūļa datu iegūšanas pieeja- datu iegūšana no brīvprātīgajiem lauksaimniekiem- komunikācija un intervijas; 2. kamerālās metodes- datu apstrāde un datu bāzes izveidošana; 3. matemātiskās datu apstrādes metodes- statistikas rādītāju aprēķināšana pēc interviju datiem, klasifikācija pēc vispārpieņemtām klasifikācijas metodēm, klasifikācijas rezultātu precizitātes novērtējums. Pētījuma rezultāti atspoguļoti trīs nodaļās: Pirmajā nodaļā veikta literatūras analīze par zālājiem, to klasifikāciju un apsaimniekošanas praksēm, atbalsta pasākumiem un to normatīvo regulējumu; sabiedriskās zinātnes pieeju un tās pielietojumu lauksaimniecībā; attālās izpētes metodēm un to pielietojumu zālāju apsaimniekošanā. Otrajā nodaļā aprakstīta pētījumu metodika, trešajā nodaļā atspoguļoti pētījuma rezultāti. Izvirzītās hipotēzes darbā apstiprinājās un tika secināts, ka pūļa datu ievākšanas pieeja ir izmantojama zālāju apsaimniekošanas informācijas iegūšanai, ar nosacījumuun sadarbībā ar lauksaimniekiem iespējams nodrošināt references datus attālās izpētes algoritmu attīstīšanai; Maģistra darba apjoms ir 81 lpp, tajā iekļautas 3 tabulas un 26 attēli. Bibliogrāfijas sarakstā iekļauti 98 izmantotie literatūras avoti, pievienoti 3 pielikumi. Atslēgvārdi: zālāju uzraudzība, pūļa datu ievākšanas pieeja, attālā izpēte, zālāju klasifikācija.
Keywords zālāju uzraudzība, pūļa datu ievākšanas pieeja, attālā izpēte, zālāju klasifikācija
Keywords in English grassland monitoring, crowdsourcing approach, remote sensing, grassland classification
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 19:00:35