Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Pasākumi ugunsdrošības prevencijas efektivitātes uzlabošanai dzīvojamā sektorā
Title in English Measures to Improve the Efficiency of Fire Prevention in the Residential Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer J.Ļabis, Mg.sc.ing., Mg.iur.
Abstract Diplomprojekta autors: Andis Prūsis. Diplomprojekta temats: “Pasākumi ugunsdrošības prevencijas efektivitātes uzlabošanai dzīvojamā sektorā”. Diplomprojekta vadītājs: Asoc. prof. Dr.oec. Jeļena Malahova. Diplomprojekta pētījuma priekšmets: Prevencijas pasākumi ugunsdrošībā un ugunsdrošības uzraudzības darba veikšana dzīvojamā sektorā. Diplomprojekta mērķis: Analizēt ugunsdrošības prevencijas pasākumu kopumu dzīvojamā sektorā Latvijā un izvirzīt priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļa sastāv no statistikas datiem par uginsgrēkiem, to izcelšanās iemesliem un bojā gājušo cilvēku skaita vairāku gadu gierzumā Latvijas dzīvojamā sektorā apkopojuma un analīzes. Teorētiskajā daļā tika salīdzināti Latvijas un Igaunijas veiktie prevencijas pasākumi ugunsdrošībā. Praktiskajā daļā tika izstrādāti Metodiskie ieteikumi ugunsdrošības prevencijas veikšanai dzīvojamā sektorā, kā arī sniegti ieteikumi kopējai ugunsdrošības uzlabošanai mājokļos. Kopējais diplomprojekta apjoms: kopējais lapu skaits ir 52, tai skaitā 21 attēli un 5 tabulas. Diplomprojekta izstrādē izmantotie materiāli: Izmantoti 20 literatūras avoti, no kuriem ir normatīvie dokumenti, tīmekļa vietnes, zinātniskie raksti.
Keywords Ugunsdrošības prevencija
Keywords in English Fire prevention
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 12:59:38