Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Riska faktoru analīze naftas bāzē un preventīvo pasākumu plāna izstrāde
Title in English Risk Analysis in Oil Bases and the Development of a Preventive Action Plan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Malahova
Reviewer M.Urbans, Mg.darba aizsardzība
Abstract Diplomdarba tēma: „Riska faktoru analīze naftas bāzēs un preventīvo pasākumu plāna izstrāde.” Diplomdarba mērķis: samazināt naftas bāzēs avārijas scenāriju iespējamību, avārijas mērogu un sekas. Izstrādāt preventīvo pasākuma plānu SIA „PIRMAS” Olaines naftas bāzei. Pētījuma objekts: SIA „PIRMAS” Olaines naftas bāze (turpmāk – Objekts). Pētījuma priekšmets: iespējamie riski, avārijas un to sekas. Diplomdarba uzdevumi: 1. naftas bāžu tehnoloģisko procesu, iekārtu un uzglabājamo vielu un produktu analīze; 2. Avāriju situāciju analīze; 3. Izpētīt reglamentējošos aktus, kuri nosaka paaugstinātas bīstamības objekta riska novērtēšanu. 4. Izstrādāt preventīvo pasākuma plānu SIA „PIRMAS” naftas bāzē. Kā diplomdarba primārie informācijas iegūšanas avoti tika izmantoti paaugstinātas bīstamības noteikšanas reglamentējošie akti, dažādu valstu tehniskā literatūra par objektiem, kuri nodarbojas ar naftas produktu uzglabāšanu un pārvešanu, un rūpniecisku avāriju prognozēšanu, rūpniecisko objektu civilās aizsardzības plānus, kā arī naftas bāzē strādājošo darbinieku viedokļi un citi interneta resursi. Diplomdarba analītiskajā daļā autors definēs naftas bāzes un veiks tāda tipa objektu, iekārtu un tehnoloģisko procesu, uzglabājamo bīstamo ķīmisko vielu un to bīstamības, kā arī īpatnību analīzi un noteiks vispārīgos risku avotus naftas bāzēs. Tiks analizētas iespējamās avāriju situācijas naftas bāzēs, kā arī notikumi, kuri notikuši Latvijā esošajās naftas bāzēs. Diplomdarba teorētiskajā daļā autors pētīs pieejamo tehnisko literatūru, kā arī reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās normas par naftas uzglabāšanu un pārstrādes objektu riska novērtēšanas metodes, kā arī to, kādi trūkumi un priekšrocības ir šajās metodēs un kādas ir prasības šāda tipa objektiem iespējamā riska novērtēšanai. Diplomdarba praktiskajā daļā autors veiks SIA “PIRMAS” naftas bāzes rūpnieciskā riska izvērtēšanu, kā arī izveidos preventīvo pasākumu plānu, balstoties uz iegūtajiem datiem aprēķina rezultātā.
Keywords Riska faktoru analīze naftas bāzēs un preventīvo pasākumu plāna izstrāde
Keywords in English Analysis of risk factors in oil bases and development of preventive action plan
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 17.01.2018 00:03:47