Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Geomatics
Title in original language ADTI un kadastra datu ģeotelpiskās informācijas savienojamība
Title in English Compatibility of ADTI and cadastre geospatial information
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Reiniks
Reviewer Kaspars Kūkums
Abstract Maģistra darba “ADTI un kadastra ģeotelpiskās informācijas savietojamība” autors ir Jānis Kokins. Maģistra darba mērķis ir rast tiesisku un tehnisku risinājumu vēsturiski uzkrātās ADTI un kadastra ģeotelpiskās informācijas tuvināšanai LKS-92 TM koordinātu sistēmai un LAS-2000,5 augstumu sistēmai. Darba teorētiskajā daļā atspoguļota ģeotelpiskās informācijas būtība un normatīvajos dokumentos noteiktie valsts pamatdati, aprakstīta kadastra kartes un ADTI informācijas vēsturiskā attīstība un veidošana Latvijas teritorijā. Papildus teorētiskajā daļā aprakstīts ADTI informācijas un kadastra kartes juridiskais statuss, kā arī izvērsts izklāsts par matemātiskās transformācijas metodēm uzkrātās informācijas tuvināšanai. Darba praktiskajā daļā izvērtētas iespējas uzkrātās informācijas tuvināšanai Limbažu un Jūrmalas pilsētās, izpētīts uzkrātās informācijas saturs un precizitāte, kā arī piedāvāti matemātiski transformācijas risinājumi konkrētajās teritorijās. Limbažu pilsētā uzkrāta neviendabīga kadastra un ADTI informācija dažādā ģeodēziskā pamatojuma dēļ. Vēsturiski uzkrātās informācijas neatbilstība pret LKS-92 TM vidēji 0.15 metri. Iespējamās tuvinātās kadastra kartes precizitāte vērtējama līdz 0.03 metriem. Nav iespējama vienota ADTI datu tuvināšana. Jūrmalas pilsētā laika gaitā uzkrāta viendabīga kadastra kartes un ADTI informācija. Iespējamās tuvinātās kadastra kartes un ADTI informācijas plaknes precizitāte vērtējama līdz 0.035 metriem, augstuma precizitāte iespējama līdz 0.01 metram. Darba rezultātā piedāvāts tiesisks un tehnisks risinājums uzkrātās informācijas tuvināšanai ar mērķi padarīt to izmantojamu atbilstošu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Keywords ADTI, kadastrs, transformāciju metodes, normatīvo aktu apskats
Keywords in English ADTI, Cadastre, Transformation Methods, Review of Legislative Acts
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 21:28:42