Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ugunsdrošības prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā publiskiem objektiem, kur var atrasties cilvēki ar īpašām vajadzībām
Title in English Fire Safety Requirements for Construction and Operation of Public Objects where People with Special Needs can bee located
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jančevskis
Reviewer A.Babra, Mg.ing.
Abstract Darba autors ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes leitnants Ivo Grauss. Diplomprojekta pētījuma mērķis ir noteikt ugunsdrošības prasībām būvniecības un ekspluatācijas laikā publiskiem objektiem, kur var atrasties cilvēki ar īpašām vajadzībām. Pētījuma mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: veikt statistikas apkopojumu un riska faktoru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Latvijā, aprakstīt esošo situāciju publiskos objektos Latvijā, izvērtēt nepieciešamo informācijas un dokumentācijas apjomu veicot valsts ugunsdrošības pārbaudes, izvērtēt cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanas īpatnības ēkās, noteikt izmaiņas būvniecību regulējošo normatīvajos aktos publiskiem objektiem, kur var atrasties cilvēki ar īpašām vajadzībām, noteikt izmaiņas normatīvajos aktos publisko objektu ekspluatācijas laikā, kur var atrasties cilvēki ar īpašām vajadzībām. Izstrādei tika izmantoti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi, standarti un interneta avoti. Darbs aktuāls kamēr vien nebūs veikti grozījumi normatīvajos aktos, darbā nav ņemts vērā piedāvāto paņēmienu un ierīču atbilstība esošo normatīvo aktu prasībām, bet ir paņemt, ka uzskatamais līdzeklis, ka to atrisina, citās valstīs, kā arī nav atspoguļota savstarpēja mijiedarbība starp citām institūcijām, veicot darba pienākumus savas kompetences ietvaros. Darbā nav aprakstītie matemātiskie modeļi evakuācijas laika aprēķināšanai. Darbs sastāv no 51 lapām un tajā ir 14 attēli un 23 informacījas avotu
Keywords publiskiem objektiem, cilvēki ar īpašām vajadzībām
Keywords in English Public Objects, People with Special Needs
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 19:17:47