Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Fire Safety and Civil Protection
Title in original language Ēku ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājuma prasības Latvijas būvnormatīvos
Title in English Building Firefighting and Rescue Work Requirements in the Construction Standard of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor V.Jančevskis
Reviewer A.Babra, Mg.sc.ing.
Abstract Darba autors – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Sergejs Rosuščans. Darba nosaukums - Ēku ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājuma prasības Latvijas būvnormatīvos. Darba saturs un pētījuma rezultāti – darba sākumā autors iepazīstina ar tēmu un apraksta tēmas aktualitāti, nosaka pētīšanas metodi un apraksta darba saturu. Darba pirmajā nodaļā tiek analizēts Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un citi reglamentējošie normatīvie akti, saistībā ar ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājumu. Tika veikta analīze un apkopoti dati par prasībām, kas saistītas ar ugunsdzēsības piebrauktuvju un jumta konstrukciju izbūvi, kā arī salīdzināti iepriekšējie saistošie ugunsdrošības būvnormatīvi, kuri bija spēkā esoši pirms Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". Darbā tika pētīta ugunsdzēsības tehnika un to pielietošana ugunsdzēsības un glābšanas darbos, veikta analīze par tai nepieciešamo nodrošinājumu un īpatnībām. Analizējis starptautisko praksi un pieeju, kā arī pētījis citu valstu nodrošinājumu, sistēmu un tehniku. Darba autors veica anketēšanu, lai noskaidrotu vai prasībām, par ugunsdzēsības nodrošinājumu Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", ir nepieciešamas izmaiņas un to veidu. Kā arī veicis secinājumus un priekšlikumus. Darbs ir izstrādāts uz 55 lapām un satur 11 tabulas, 21 attēlu, tika pielietoti 8 informācijas avoti un izveidoti 3 pielikumi.
Keywords ugunsdrošība, drošība uz jumtiem, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošinājums
Keywords in English fire safety, roof safety, provision of fire and rescue work
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 16:57:46