Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Neizmantotā ielas telpa modernismā
Title in English Empty Streets of Modernism
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Lekt. O.Šablovskis
Abstract Bakalaura darba "Neizmantotā ielas telpa Modernismā" autore ir RTU Arhitektūras fakultātes Arhitektūras programmas studente Beatrise Šteina. Darba mērķis ir apkopot atslēgas faktorus, kas atturēja modernisma vīziju par patīkamu publisko telpu piepildīt savu teorētisko potenciālu. Darbā pētīts neizmantotās modernisma publiskās ielas telpas nefunkcionalitātes iemesli. Noskaidrotas modernisma teorijas vadlīnijas, padziļināti pētot paredzētās publiskās telpas teorijas. Izpētīti modernisma teorijas vadlīnijas saukļi un galvenie koncepti, izceļot tos, kas neatbilst patīkamas publiskās telpas definīcijai. Izpētīts, kas ir anti-telpas un kas to rada. Veikta publiskās telpas izpēte, selekcionējot modernās kustības teorētiķu atbilstošus ‘labos’ piemērus un analizējot to nespēju funkcionēt, un definējot iemeslus kādēļ. Intervijā izpētīta saikni starp arhitektūras vizuālo pievilcību un cilvēka komforta sajūtu. Izveidoti rādītaji kvalitatīvai publiskajai videi. Apskatīts termins „jaunais modernisms” Dubaijas kontekstā un definētas galvenās problēmas publiskās telpas veidošanā. Analizētas publisko telpu piemēru metodes šo problēmu atrisināšanai. Un praksē implementētas iegūtās zināšanas. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām (Vīzija modernisma arhitektūrā, Neizmantotās ielas telpas modernismā un Jaunais modernisms - Dubaija), 81 lappusi, 47 ilustrācijām, 5 tabulām, 3 grafikiem, 3 pielikumiem un 82 izmantotas informācijas avotu vienībām.
Keywords modernā kustība, publiskā telpa, antitelpa
Keywords in English Modernism, public space, anti-space.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 00:09:53