Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Publiskās ārtelpas veidošanas principi karsta klimata kontekstā
Title in English Hot Climate Impact on the Creation Principles of the Public Outdoor Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor A. Koroļova
Reviewer Doc. E.Bondars
Abstract Anotācija Ikvienas pilsētas attīstības laikā ir svarīgi veidot klimatam atbilstošu publisko ārtelpu, kurā ir domāts par cilvēka labsajūtu, kura nodrošina sociālās mijiedarbības funkcijas, kā arī kurā iespējams piekopt aktīvu dzīvesveidu, uzturēties pilsētvidē komfortablos apstākļos, neraugoties uz apkārtējā klimata ietekmi. Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par publiskās ārtelpas veidošanas principiem karsta klimata kontekstā. Pirmajā sadaļā apkopoti publiskās ārtelpas veidošanas pamatprincipi, vērtējot tos galvenokārt no ilgtspējīguma un ietekmes uz cilvēka labsajūtu. Pētīti paņēmieni, kā noteikt cilvēka labsajūtu pilsētvidē, konkrētu elementu ietekme uz cilvēku. Otrajā sadaļā novērtēta ārtelpu objektu ietekme uz mikroklimatu, kā arī klimata ietekme uz ārtelpas funkcijām. Iztirzāta ēku izvietojuma nozīmība, iesegumu materiālu ietekme, kā arī nepieciešamība pēc zaļajām teritorijām, ūdens elementiem. Sistematizēti ieteikumi, kā veidot klimatam atbilstošu apjomu un struktūru izvietojumu pilsētvidē, lai panāktu maksimālu cilvēka labsajūtu, tajā uzturoties. Trešajā sadaļā analizēti pilsētvidē jau realizētie ārtelpu risinājumi, to atbilstība klimata parametriem, ietekme uz mikroklimatu, ko tie rada ilgtermiņā. Aprakstīts pētīto paņēmienu pielietojums projektēšanas kursa darba izstrādē. Darba procesā analizēta informācija un veikti secinājumi par atsevišķu publisko ārtelpu veidojošu elementu ietekmi un mijiedarbību ar apkārtējo pilsētvidi un mikroklimatu. Darbā sniegti vairāki pierādījumi secinājumam, ka klimats ir komplekss faktoru kopums un ir vitāli nepieciešams izprast parametru mijiedarbību attiecīgajā vidē, lai radītu ilgtspējīgu un ērtu pilsētvidi. Darbs rakstīts latviešu valodā, sastāv no 43 lapaspusēm, ieskaitot 9 attēlus, 7 tabulas, 1 pielikumus, izmantoti 33 informācijas avoti.
Keywords Karsts klimats, ārtelpa, cilvēka labsajūta
Keywords in English Hot climate, public space,
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.01.2018 00:00:46