Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Dubajas attīstības izvērtējums ilgtspējas kontekstā
Title in English Evaluation of Dubai's Development from the Perspective of Sustainability
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Barvika
Reviewer Arh. A.Bisenieks
Abstract Bakalaura darba “Dubaijas attīstības izvērtējums ilgtspējas kontekstā” autore ir Sabīne Krēgere. Darba mērķis ir balsoties uz ilgtspējīgas pilsētas attīstības izvērtējumu noteikt Dubaijas pilsētas iespējamo nākotnes attīstības modeli. Mērķa sasniegšanai tiek paveikti sekojošie uzdevumi: 1. Izpētīti ilgtspējīgas pilsētas koncepts un modeļi. 2. Izpētīta Dubaijas vēsturiskā un mūsdienu attīstība. 3. Raksturoti pilsētu mūsdienu attīstības modeļi. 4. Izvērtēta Dubaijas attīstība atbilstoši ilgtspējīgas pilsētas aspektiem. 5. Noteikts potenciāli piemērotākais Dubaijas pilsētas nākotnes attīstības modelis. Pētījumā tiek pielietotas šādas metodes: vispārzinātniskā pētījumu metode jeb salīdzinošā analīze – iespieddarbu un interneta avotu izpēte un analīze un lingvostatiskā analīze – drukātu mediju un elektroniska satura pētīšana. Bakalaura darbu veido: ievads, 3 galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļas: 1. Ilgtspējīgas pilsētas koncepts. 2. Dubaijas pilsētas attīstības izvērtējums. 3. Pilsētu attīstības tendences. Darba rezultātā ir izpētīta pilsētu vēsturiskā attīstība, iemesli ilgtspējīgas attīstības koncepta izveidošanai. Noskaidrots kāds ir mūsdienu ilgtspējīgas pilsētas attīstības koncepts un kādi ir galvenie aspekti, kas to veido. Izvēlēti parametri, pēc kuriem analizēt Dubaiju ilgtspējīgas pilsētas attīstības kontekstā, pēc izvērtējuma tiek sastādīta ilgtspējīgo un neilgtspējīgo faktoru tabula, kur apkopoti 6 galvenie aspekti. Autors nonāk pie atziņas, ka ilgtspējīgo un neilgtspējīgo faktoru kvantitāte nav būtisks parametrs, bet svarīgs ir katra aspekta nozīmīgums uz kopējo fonu. Lai noslēgtu Dubaijas izvērtējumu, tiek apkopoti populārākie mūsdienu pilsētas attīstības modeļi. Pēc raksturojošo kritēriju analīzes tiek secināts, ka Dubaijai ir potenciāls attīstīties kā ilgtspējīgai viedajai pilsētai. Darbā ir 55 lpp., 19 attēli, 6 tabulas un 10 pielikumi, 75 izmantotie informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Ilgtspēja, ilgtspējīgas pilsētas attīstības koncepts, Dubaija, pilsētu attīstības modeļi.
Keywords Ilgtspēja, ilgtspējīgas pilsētas attīstības koncepts, Dubaija, pilsētu attīstības modeļi
Keywords in English sustainability, sustainable urban development concept, Dubai, urban development models
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:49:10