Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas cilvēka uztveres mēroga kontekstā
Title in English Public Spaces of Riga Historical Centre in the Context of Human Scale
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Treija
Reviewer Asoc.prof. A.Ulme
Abstract Bakalaura darba “Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas cilvēka uztveres mēroga kontekstā” autore ir Undīne Poriņa. Pētījuma mērķis ir veikt Rīgas vēsturiskā centra laukumu novērtējumu un noskaidrot šo ārtelpu atbilstību cilvēka uztveres mērogam. Publiskā ārtelpa (parks, laukums, iela) ir platība starp ēkām, kas pieejama visiem pilsētas iedzīvotājiem jebkurā diennakts laikā. Veiksmīgi risinātas publiskās ārtelpas, veido pievilcīgu pilsētas koptēlu, nodrošina pilsētas iedzīvotājiem platformu sociālajām aktivitātēm, iespēju uzlabot fizisko un garīgo veselību. Pilsētas laukumi funkcionē kā rekreācijai paredzēta platība. Rīgas vēsturiskā centra iedzīvotāji saskaras ar problemātiku, kas saistīta ar šāda veida publisko ārtelpu disfunkciju un to trūkumu. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši darba uzdevumi: 1. Analizējot literatūru, izpētīt cilvēka fizioloģiskās īpašības, uztveres īpatnības; 2. Izpētīt vides veidošanas vadlīnijas, kas balstītas uz vides veidošanu atbilstoši cilvēka uztveres mērogam; 3. Sastādīt publiskās ārtelpas vērtēšanas kritērijus; 4. Veikt Rīgas vēsturiskā centra laukumu novērtējumu; 5. Intervēt katras publiskās ārtelpas lietotājus; 6. Izvērtēt publisko ārtelpu atbilstību cilvēka uztveres mērogam, veikt to savstarpēju salīdzināšanu un izvirzīt priekšlikumus uzlabojumiem. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: salīdzinošā analīze, apsekojumi dabā un empīriskā pētījumu metode – intervija ar publiskās ārtelpas lietotājiem. Bakalaura dabu veido: ievads, trīs galvenās nodaļas un secinājumi. Galvenās nodaļa: 1. Cilvēks un ārtelpas uztvere. 2. Publiskās ārtelpas veidošanas paņēmieni. 3. Cilvēka uztveres mēroga ievērtēšana Rīgas vēsturiskā centra publiskajās ārtelpās. Darba rezultātā tika analizēti 5 Rīgas vēsturiskā centra laukumi. Balstoties uz novērojumiem un savstarpēju salīdzināšanu. Apkopojot arhitektūras jomas pārstāvju publiskās ārtelpas vērtējumu un intervijā gūto informāciju, tika dots novērtējums par cilvēka uztveres mēroga ievērtēšanā tajos un tā funkcionalitāti, kā arī doti priekšlikumi uzlabojumiem. Bakalaura darba apjoms ir 76 lappuses, 27 attēli un 5 pielikumi. Pielikumā ir publiskās ārtelpas novērtējumu tabulas, intervijas jautājumi un studiju projekta grafiskās daļas risinājums. Darba izstrādē tika izmantoti 46 informācijas avoti.
Keywords publiskā ārtelpa, cilvēka uztvere, cilvēka uztveres mērogs, Rīgas vēsturiskais centrs, laukumi.
Keywords in English public space, spatial preception, human scale, Riga historical centre, squares
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:43:51