Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Urbānās ārtelpas psihoemocionālā ietekme
Title in English Psycho-Emotional Influence of Urban Space
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Rukmane-Poča
Reviewer Dokt. S.Freimane
Abstract Mūsdienu strauji mainīgajā pilsētvidē, mākslīgi radītās ārtelpas ieskāvums un tās sasaiste ar cilvēku un emocionālo veselību ir kļuvusi par aktuālu tēmu, un problemātikas risināšanai tiek meklēti jauni pilsētas publiskās ārtelpas uzlabošanas paņēmieni. Apzinot, ka cilvēks ir pilsētas galvenais iemītnieks, veselīga un labvēlīga vide ir svarīgākais labvēlīgas un emocionāli pozitīvas ārtelpas saglabāšanas faktors. Bakalaura darbā “Urbānās ārtelpas psihoemocionālā ietekme” tiek aplūkota urbānā telpa, arhitektūras valodas informatīvā bāze kā pilsētvidi organizējošs un cilvēka psihi ietekmējošs faktors. Darbā tiek izpētīti vizuālās percepcijas principi un to sasaite un reakcija pret mūsdienu urbāno vidi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās aplūkota un pētīta publiskās ārtelpas funkcionālā un arhitektoniskā attīstība un psihoemocionālā ietekme Latvijas un pasaules arhitektūras piemēru kontekstā. Darba mērķis ir definēt un klasificēt dažādu pilsētas arhitektoniski publisko ārtelpu estētisko veidolu, un cilvēka psiholoģisko, socioloģisko uzvedību, emocionālo sajūtu šīs telpas kontekstā. Mērķu sasniegšanai tika apkopota informācija par pilsētas publiskās ārtelpas teorētiskiem kritērijiem bāzi, cilvēka vizuālo un psiholoģisko apkārtējās vides uztveri, kā arī veikta socioloģiskā aptauja. Bakalaura darba rezultātā apkopoti cilvēka vizuālās uztveres principi publiskās ārtelpas kontekstā un sistematizēti mūsdienu urbānās veidošanas principi cilvēka vizuālās labklājības un sociālās aktivitātes veicināšanai.
Keywords urbānā ārtelpa, arhitektūras psiholoģija, vizuālā uztvere, urbānā māksla
Keywords in English urban space, architecture psychology, visual perception, urban art
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:33:57