Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Ārtelpu detaļiekārtu ietekme uz cilvēku mūsdienu urbānajā vidē
Title in English The Impact of Street Furniture on a Human in the Contemporary Urban Environment
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Lekt. J.Pansovs
Abstract Pētījuma mērķis ir pamatot humānas urbānās publiskās vides veidošanu atkarībā no ārtelpas detaļiekārtu ieviešanas pilsētvidē. Šim nolūkam noskaidroti cilvēka komfortu ietekmējošie faktori pilsētvidē un vispārīgi humānas publiskās telpas projektēšanas principi, analizēti ārtelpas detaļiekārtu un mazo arhitektūras formu funkcionālie tipi un to ietekme uz lietotāju, salīdzināti realizēti pilsētvides labiekārtojuma projekti ar dažāda rakstura ārtelpas detaļiekārtām Kopenhāgenā un Rīgā. Galvenais secinājums ir tāds, ka humānā pilsētvidē galvenās nav grandiozas ēkas, bet cilvēka mēroga telpa starp tām un ārtelpas detaļiekārtas tajā. Veiksmīgākajos pilsētvides ārtelpas risinājumos ir ieviestas dažāda rakstura kompleksas urbānās sistēmas, kas tuvākas pilsētvides dizainam, nekā utilitāra rakstura ārtelpas detaļiekārtām. Šādos pilsētvides ārtelpas risinājumos mazajām arhitektūras formām ir estētiskā kvalitāte un tās lietotājā izraisa emocijas, jo polarizējas starp arhitektūru, dizainu, vidi un skulptūru. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Katrīnas Martas Peizumas bakalaura darbs “Ārtelpas detaļiekārtu ietekme uz cilvēku mūsdienu urbānajā vidē” sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām, secinājumiem. Teorētisko izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādāts dzīvojamās apbūves un teritorijas labiekārtojuma priekšlikums Dubajā. Bakalaura darbs sastāv no 42 lapaspusēm, 31 attēliem, 2 pielikumiem, 37 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords ārtelpas detaļiekārtas, humāna pilsētvide, cilvēka mērogs, beztilpuma arhitektūra.
Keywords in English outdoor furniture, urban environment, human scale, un-volumetric architecture.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:32:30