Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Akvatektūra un tās nozīme ūdensmalu attīstībā
Title in English Aquatecture and its Role in the Development of the Waterfronts
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor D. Bērziņa
Reviewer Lekt. J.Pansovs
Abstract Anotācija Akvatektūra ir salīdzinoši mazāk pazīstams jēdziens gan arhitektūras studentu, gan sabiedrības aprindās, taču pašā pamatā tas nav nekas jauns. Tās mērķis ir radīt labvēlīgu arhitektūras mijiedarbību ar ūdeni, saudzējot un izceļot apkārtējās vides vērtības, kā arī nodrošināt daudzpusīgu sabiedrībai pieejamu publisko telpu. Nozīmīgākās un lielākās pilsētas atrodas okeānu, jūru, upju, ezeru un citu ūdenstilpņu tuvumā. Tāpēc arhitektu, dizaineru, inženieru un citu saistīto profesiju pārstāvju vidū arvien lielāku popularitāti gūst ūdensmalu labiekārtošana un to ilgtspējīga attīstība. Mūsdienu sabiedrība vēlas dzīvot ekoloģiski un saskaņā ar apkārtējo vidi, kā arī piešķirt ūdensmalai lielāku lomu ikdienas dzīvē. To pierāda pēdējo gadu tendences “zaļās” arhitektūras un pasīvo ēku būvniecībā, kā arī ūdensmalu revitalizācija. Akvatektūra ir viens no “zaļās” arhitektūras virzieniem, kas funkcionāli un kompozicionāli sasaista ūdeni ar arhitektūru, sniedzot iespēju dzīvot blakus ūdenim un uz tā. Šajā bakalaura darbā ar nosaukumu “Akvatektūra un tās ietekme uz ūdensmalām” apkopota informācija par akvatektūras nozīmi pilsētvidē ekoloģiskā, ekonomiskā, sociālā un vizuālā aspektā, kā arī par cilvēku izpratni. Darba mērķis ir pilnveidot izprati par jēdzienu “akvatektūra”, kā ūdens un arhitektūras savstarpējām attiecībām. Darbs sastāv no trim daļām. Sākumā tas iepazīstina ar akvatektūras svarīgākajiem parametriem - ūdeni, arhitektūru un cilvēka lomu. Otrajā daļā apkopotas akvatektūras pamatnostādnes – pilsētplānošanas un dizaina principi, kā arī ietekmējošie faktori. Bakalaura darba trešajā daļā analizēti Latvijas un pasaules akvatektūras piemēri. Darbs sastāv no 48 lpp., 27 attēliem, 1 pielikuma, 71 izmantotiem literatūras avotiem.
Keywords Atslēgvārdi: akvatektūra, arhitektūra, ūdensmalas, ūdens, ainava, pilsētvide, publiskā telpa, peldmājas.
Keywords in English Keywords: aquatecture, architecture, watersides, water, landscape, urban environment, public space, floating houses.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:28:51