Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Evanģēliski luteriskās baznīcas dievnamu revitalizācija Latvijā
Title in English Revitalisation of the Evangelical Lutheran Church Buildings in Latvia
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor I. Dirveiks
Reviewer Prakt.doc. D.Bērziņš
Abstract Vērtību izmaiņas sabiedrībā, draudžu izmēru samazināšanās, finanšu piesaistes problemātika ir tikai daži no faktoriem, kas tieši ietekmē Latvijā esošo dievnamu nepieciešamību un stāvokli. Atsevišķi dievnami, iepriekš minēto apstākļu dēļ, ir pamesti un, līdz ar laika ritumu, lēnām izzūd. Kā saglabāt vēstures vēstnešus? Dievnamu revitalizācija Latvijā ir jauns temats, kura attīstības iespējas vēl nav apzināts. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Latvijā esošo sakrālo ēku revitalizācijas potenciālu. Kā pētījuma objekts tika izvirzīti Evanģēliski luteriskās baznīcas dievnami Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi, kas paredz iepazīties ar Evanģēliski luteriskās baznīcas vēsturi, veikt objektu analīzi, apzinot darba kritērijaiem atbilstošos objektus, un analizēt dažādus to aspektus. Kā arī apkopot sabiedrības un sakrālo ēku uzturētāju viedokli par revitalizācijas iespējamību. Pētījuma secinājumi: pamesto dievnamu situāciju Latvijā ir izraisījis vairāku apstākļu kopums (nepietiekamais finanšu apjoms, draudžu izmēru izmaiņas, līdz šim nesakārtotā Valsts likumdošana, kas attiecas uz sakrālajām ēkām, u.c. aspekti). Atbilstoši sabiedrības aptaujai un pārrunām ar Baznīcas pārstāvjiem par revitalizācijas potenciālu, secināts, ka neskatoties uz sabiedrības zemo informētību un līdz šim neaktuālo tematiku Baznīcā, abas šīs puses ir atvērtas diskusijām un uzskata par nepieciešamu risināt pamesto sakrālo ēku problemātiku. Arī no likumdošanas viedokļa, ir vērojami pakāpeniski uzlabojumi, bet izvērtējot kopējās finanšu ieguves iespējas secināts, ka līdz ar Eiropas fondu slēgšanu, revitalizācijas un sakrālo ēku desakralizācijas tematika kļūs aktuālāka. Pētījuma izstrādes laikā apstiprinājās ievadā izvirzītais pieņēmums par tēmas novitāti un aktualitāti. Darba rezultātā iegūto informāciju varēs izmantot par pamatu pētnieciskajiem darbiem par sakrālajām ēkām, to revitalizāciju, desakralizāciju un jaunu izmantošanas iespēju meklēšanu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 daļām - divām teorētiskajām un vienu praktisko daļu, izmantoto avotu saraksta un 2 pielikumiem.
Keywords Revitalizācija, desakralizācija
Keywords in English Revitalisation, desacralization
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:13:30