Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sabiedrības iniciatīvas nozīme marginālu telpu attīstībā
Title in English Public Initiative in the Development of Marginal Spaces
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor R. Čaupale
Reviewer Lekt. O.Šablovskis
Abstract Rīgas pilsētvidē ir sastopamas marginālās telpas, degradētās teritorijas, kas negatīvi ietekmē pilsētvides kvalitāti un sabiedrību. Pastāv kopsakarība starp apkārtējo vidi un cilvēka uzvedību, tādēļ darbs ar marginālo telpu ir nozīmīgs ne tikai kā pilsētbūvniecisks, estētisks, bet arī sabiedrības labsajūtas un drošības uzlabošanas aspekts. Šīs ir ārtelpas, kurām ir potenciāls kļūt par labvēlīgu publisko ārtelpu. Veiksmīgi uzlabot pilsētvidi var pielietojot maza mēroga darbības, kas ietver ātru rezultātu. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Ditas Oberšates bakalaura darba mērķis ir, apkopojot un analizējot Eiropas un Rīgas pieredzi, piedāvāt būtiskākos virzienus marginālo telpu attīstības sistēmas plānošanā. Mērķa sasniegšanai tika pētītas publikācijas par iedzīvotāju iesaisti pilsētvides attīstīšanā, analizēti iedzīvotāju un speciālistu viedokļi, pētīta un analizēta ārzemju un Rīgas pieredze. Konstatētas un iedalītas esošās marginālās telpas Maskavas forštatē, izstrādāts ārtelpas labiekārtojuma iespējamais risinājums. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, kurās pētīta sabiedrības iniciatīvas nozīme marginālo telpu attīstībā. Pirmajā nodaļā apskatīta marginālā telpa pilsētvidē, tās atšķirīgais raksturs un potenciālā izmantošana. Otrajā nodaļā apskatīta sabiedrības līdzdalības nozīme pilsētvides uzlabošanā, analizēta ārzemju un Rīgas pieredze sabiedrības iniciatīvas projektos. Trešajā nodaļā definētas un apzinātas marginālās telpas Maskavas forštatē un sniegts ārtelpas labiekārtojuma iespējamais risinājums. Darba rezultātā secināts, ka sabiedrības iniciatīvai ir pozitīva ietekme pilsētas kvalitātes uzlabošanā. Izvēloties projekta realizācijas vietu, jāņem vērā telpiskie parametri, telpas pašreizējā izmantošana un apkārtnē esošie aspekti. Veiksmīga un ilgtspējīga projekta pamatā ir esoša vietējā kopiena. Analizējot piemērus Rīgā, tiek secināts, ka projektu ilgtspējība, pieejamā finansējuma izvērtēšana un telpas izvēle ir aspekti, kam jāpievērš lielāka uzmanība. Bakalaura darbs sastāv no 79 lappusēm, ieskaitot 28 attēlus, 7 tabulas un 10 pielikumus. Bakalaura darbam izmantoti 36 informācijas avoti. Darba atslēgas vārdi: marginālā telpa, sabiedrības iniciatīva, pilsētvides uzlabošanas projekti.
Keywords marginālā telpa, sabiedrības iniciatīva, pilsētvides uzlabošanas
Keywords in English marginal spaces, public initiative, urban environment development
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 23:11:04