Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Mūsdienu dzīvokļu plānojuma tendences
Title in English Tendencies of Contemporary Apartments Planning
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor S. Freimane
Reviewer Prakt.doc. D.Bērziņš
Abstract Bakalaura darba mērķis ir identificēt mūsdienu mājokļu telpiskā plānojuma tendences Rīgā, Amsterdamā un Dubaijā, un noskaidrot, vai tās atbilst telpiskās kvalitātes nosacījumiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek izpētīti mājokļa telpiskās kvalitātes teorētiskie aspekti un to ietekmējošoie faktori, kā arī tiek apskatīti Rīgas, Amsterdamas un Dubaijas telpiskās vides ietekmējošie faktori sociālekonomiskajā un ģeogrāfiskajā kontekstā. Darbā tiek grafiski analizēti dzīvokļu telpiskie plānojumi un vērtēta to atbilstība telpiskās kvalitātes nosacījumiem. Projekta ietvaros tiek aptaujāti 329 respondenti no dažādām pilsētām un vecuma grupām. Socioloģiskā aptauja sevī ietver jautājumus par respondentu mājokļu telpisko kvalitāti, vēlmēm un problēmām, kas viņus skar savā mājoklī. Darba nobeigumā tiek analizēti un salīdzināti socioloģiskās aptaujas rezultāti ar grafiskajā izpētē novērtētajiem dzīvokļu plānojumiem, kā arī tiek veikti izrietošie secinājumi. Galvenokārt tiek secināts, ka mājokļu iedzīvotājiem vislielākās problēmas sagādā to nepietiekamā platība. No projekta grafiskās analīzes var secināt, ka klimatisko un sociālekonomisko faktoru ietekmes rezultātā dzīvokļu telpiskajos plānojumos visuzskatāmāk atšķiras ieejas zonu variācijas, palīgtelpu un sanmezglu plānojumi. Gan socioloģiskajā aptaujā, gan lielā daļā grafiskajā analīzē pētāmo dzīvokļu nav pārdomāta un risināta mantu glabāšanas problēma. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Elzas Taubes Bakalaura darbs “Mūsdienu dzīvokļu plānojuma tendences” sastāv no ievada, trijām analītiskajām daļām un secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 51. lpp, 27 ilustrācijām, 23 pielikumiem un 44 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Keywords mājokļi dzīvokļi plānojums urbanizācija
Keywords in English dwellings apartments planning urbanization
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 22:39:06