Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Sociāli vienlīdzīga un ilgtspējīga pilsētvides attīstība
Title in English Socially Equitable and Sustainable Urban Development
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor M. Švēde
Reviewer Arhitekte B.Vērpe
Abstract Pētījuma mērķis ir noskaidrot cēloņus augošajās sabiedrības nevienlīdzībai pilsētvidē, un izstrādāt plānošanas principus, kas veicinātu vienlīdzīgu, progresīvu un ilgtspējīgu attīstību reģionālā, pilsētas un apkaimēs mērogā. Tiek apskatīta ekonomiskās, vides psiholoģijas un pilsētas plānošanas ietekme. Veiktās aptaujas mēŗkis ir analīzēt situāciju Latvijas pilsētās, pamatojoties uz literatūras izpētē iegūto teorētisko pamatu un piedāvāt attīstības modeļus. Lai sasniegtu mēŗki tika veikti sekojošie uzdevumi: 1. Noteikt kādi vides faktori ietekmē cilvēki psihi, veselību un rīcības modeļus, apkopojot pētāmās literatūras informāciju 2. Noteikt segregācijas nevienlīdzības un degradācijas cēloņus pilsētvide, apkopojot pētāmās literatūras informāciju 3. Apkopot Latvijas iedzīvotāju viedokli par mājokļa pieejamību, sabiedrības sociālo stāvokli un vides kvalitāti. 4. Izstrādāt plānošanas pāņēmienus un modeļus sociāli vienlīdzīgai un ilgtspējīgai pilsētas attīstībai. Pētījumā tika pielietotas vispārzinātniskās metodes: monogrāfiskā, analīze, sintēze un socioloģisko pētījumu metode – aptauja. Darba gaitā tika secināts, ka lielāko ietekmi uz sabiedrības nevienlīdzību izraisa ģeopolitiskās, tehnoloģiskās un demogrāfiskās pārmaiņas. Novecojošie plānošanas modeļi mūsdienu pilsētā vairs nav aktuāli un ir nepieciešama strauja adaptācija un pilsētvides iekšējā pārstrukturizēšana. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Helmuta Nežborta bakalaura darbs “ Sociāli vienlīdzīga un ilgtspējīga pilsētvides attīstība” sastāv no ievada, četrām galvenajām nodaļām un secinājumiem. Teorētisku izpēti papildina studiju projekta ietvaros izstrādāts dzīvojāmā kvartāla projekts Dubaijā. Bakalaura darbs sastāvs no 42 lappusēm, 13 attēliem, 2 pielikumiem un 22 izmantotas informācijas avotu vienībām.
Keywords sabiedrības nevienlīdzība, ilgtspējība , pilsētplānošana.
Keywords in English social inequality, sustainability, urban planning.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 22:20:50