Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language BIM (būves informācijas modelis) arhitektūrā
Title in English BIM (Building Information Model) in Architecture
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Prakt.doc. A.Lapiņš
Abstract Bakalaura darba “BIM (būves informācijas modelis) problēmas un to risinājumi arhitektūrā” mērķis ir definēt sagatavotības līmeni un iespējas pielāgoties BIM 2. līmenim un definēt vadlīnijas korektai sistēmas ieviešanai arhitektūras projektēšanas birojā. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika noteikti sekojuši darba uzdevumi: izanalizēt BIM attīstību Latvijā un citās valstīs; veikt situācijas analīzi ar arhitektūru saistītā uzņēmumā; izvērtēt darbinieku viedokli, sagatavotības līmeni un gatavību mainīt esošo projektu izstrādes sistēmu uz BIM; izvirzīt pamatotu BIM sistēmas izvēli, ievērojot vairāku projektēšanas uzņēmumu darbinieku viedokli un uzskatus; pamatojoties uz iegūtajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus darbības pilnveidošanai. Starp Latvijā pieejamajām BIM sistēmām, izvērtēt to pozitīvos un negatīvos aspektus; veicot arhitektūras uzņēmuma izpēti, izprast aspektus, pēc kuriem vadīties, izvēloties un pielāgojot BIM sistēmu, paralēli apkopot darbinieku viedokli par iespējām pielāgoties, kā arī par negatīvo un pozitīvo ietekmi. Darba pirmajā daļā ir izvērtētas būves informācijas modeļa attīstības tendences Latvijā un pasaulē, izanalizējot BIM rašanos un attīstību, izvērtēta BIM nozīme būvniecībā un arhitektūrā, izvērtēts BIM jēdziens un tā būtība, kā arī izanalizēti Arhitektūras BIM veidošanas pamatprincipi un prasības modeļa dažādos izstrādes posmos. Darba otrajā daļā ir izvērtētas BIM ieviešanas vadlīnijas arhitektūras projektēšanas uzņēmumā, veicot arhitektūras projektēšanas uzņēmuma darbinieku viedokļa analītisko izvērtējumu, kā arī veicot pozitīvo un negatīvo aspektu izvērtējumu arhitektūras projektēšanas biroju līdzšinējā darbībā un BIM ietekmi uz to turpmāko darbību. Tāpat arī ir izanalizēta datu pārvaldības sistēma un pieteikta izvēlētā sistēma atbilstoši arhitektūras uzņēmuma specifikai. Darba trešajā daļā noteikts BIM pielietojums pasaules un Latvijas praksē, izvērtēta projekta pilsētas telpas publiskā jeb vizuālā telpa, izvērtēti ēku koncepti un aprakstīta izmantotā programmatūra. Izstrādātas vadlīnijas arhitektu biroja darba pilnveidošanai. Atslēgas vārdi: arhitektūras projektēšanas uzņēmums, būves informācijas sistēmas (BIM), specializētās programmatūras Kopējais darba apjoms ir 65 lappuses, no kurām 5 veido pielikumu. Darbā ir iekļauti 37 attēli un 7 tabulas. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā ir izmantoti 53 dažādi informācijas avoti.
Keywords arhitektūras projektēšanas uzņēmums, būves informācijas sistēmas (BIM), specializētās programmatūras
Keywords in English architectural design company, construction information systems (BIM), specialized software
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 17:43:59