Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Regulējošo vārstu izvēle apkures sistēmās"
Title in English "Selection of Control Valves for Heating Systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Aldis Greķis
Reviewer Andris Krūmiņš
Abstract Maģistra darba tēma ir "Regulējošo vārstu izvēle apkures sistēmās". Autors: Oskars Šagiazdanovs. Maģistra darba vadītājs Dr. Sc. Ing Aldis Greķis. Maģistra darbā tiek izmantota matemātiski statistiskā metode siltumapgādes sistēmas elementu izvēlei. Aprēķini tiek veikti izmantojot logaritmiskos lineālus un aprēķinu algoritmus ar kuru palīdzību tiek veikta pētījuma daļa. Lai veiksmīgi piemeklētu atbilstošu regulējošo vārstu ir jāņem vērā dažādi ietekmējošie faktori, kuri ietekmē hidraulikas darbību apkures sistēmā. Maģistra darba pirmajā daļā tiek dots ieskats siltumtehnikas pamatos, kā arī tiek aplūkoti dažādi apkures sistēmu veidi. Maģistra darba pirmajā daļā tiek pievērsta uzmanība arī uz tādām svarīgām lietām kā hidrauliskais aprēķins, galvenie hidraulikas raksturlielumi, cauruļu dimensionēšana un kontroles elementi apkures sistēmā. Maģistra darba otrajā daļā ir raksturotas darbā izmantotās pētījuma metodes. Kopumā darbā tika izmantotas 4 pētījuma metodes: teorētiskās analīzes metode, matemātiski statistiskā metode, grafiskās analīzes metode un datu apstrādes metode. Darba otrajā daļā aprakstīts pētījuma gaitas detalizēts apraksts. Apmācību laikā darba autors veicot patstāvīgos darbus izveidoja grafikus, kuri tiek izmantoti tālākā pētījuma daļas apstrādē. Maģistra darba trešā daļa tiek veltīta hidraulikas darbības raksturlielumu datu apstrādei un analīzei, lai uzskatamāk parādītu regulējošā vārsta ietekmi apkures sistēmā. Trešajā daļā tiek veikta iegūtā pētījuma rezultātu analīze. Maģistra darba kopējais apjoms – 79 lpp. Tajā skaitā ir 39 attēli, 12 tabulas, 32 formulas un 6 pielikumi. Darbā tika izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Vārsta autoritāte, regulējošie vārsti, plūsmas ātrums, mainīga ātrumu kontrole.
Keywords in English Valve authority, control valve, flow rate, variable speed control.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 15:48:28