Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Engineering Technology , Mechanics and Mechanical Engineering
Title in original language Dinamiskas sistēmas uzvedības izpēte ar iteratīvām metodēm.
Title in English Study of dynamical system behaviour with iterative methods.
Department
Scientific advisor Marina Čerpinska
Reviewer Vladislavs Jevstigņejevs
Abstract Dotais darbs ir sagatavots kā akadēmiskā bakalaura studiju nobeiguma projekts Mehānikas institūtā, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, RTU. Darbā ir apskatītas dažādas dinamikas problēmas, kurām var lietot iteratīvas metodes. Darbs sastāv no astoņām daļām. Katra daļa sastāv no kādas dinamikas teorijas, un katrai daļai ir pievienots aprēķina piemērs Mathcad vai Working model 2D, lai ilustrētu teorijas pielietojumu. Darba autors ir Sarvarbek Kholikov. Darbs sastāv no teorētiskām daļām, praktiskām daļām un bibliogrāfijas. Darba apjoms ir 54 lapaspuses, ieskaitot 32 attēlus, kā arī literatūras sarakstu, kurā ir 14 avoti.
Keywords Masu centra kustības teorēma, aprēķinu praktiskais piemērs, masas centra kustības saglabāšanas likums, sistēmas izmaiņu teorēma, lineārās momenta teorēma, aprēķinu prakse, aprēķinu prakse, SISTĒMAS SIGNĀLAJĀM MOMENTU IZMAIŅAS TĒROEĻS, SISTĒMAS KOPĒJAIS KABULAIS MOMENTS, SISTĒMAS (PENSIJU MOMENTU VISPĀRĒJĀ KABULA MOMENTU PĀRMAIENOŠANAS TEORĒMA), VISPĀRĒJĀ KABULA MOMENTS, TESTA TĒROEJA SAGLABĀŠANAS TIESA SISTĒMAS KINĒTISKĀS ENERĢIJAS MAIŅAS, APRAKSTES PRAKTISKĀ PIEMĒRS, LAGRANGE II RĀDĪTĀJU DIFERE
Keywords in English THEOREM OF THE MOTION OF THE CENTRE OF MASS, PRACTICAL EXAMPLE OF CALCULATION, THE LAW OF CONSERVATION OF MOTION OF CENTRE OF MASS, THEOREM OF THE CHANGE IN LINEAR MOMENTUM OF A SYSTEM, THEOREM OF THE CHANGE IN LINEAR MOMENTUM, PRACTICAL EXAMPLE OF CALCULATION, THEOREM OF THE CHANGE IN THE ANGULAR MOMENTUM OF A SYSTEM, TOTAL ANGULAR MOMENTUM OF A SYSTEM, THEOREM OF THE CHANGE IN THE TOTAL ANGULAR MOMENTUM OF A SYSTEM (THE PRINSIPALOF MOMENTS), THE LAW OF CONSERVATION OF THE TOTAL ANGULAR MOMENT
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 12:28:36