Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Asfalta seguma kalpotspējas cikla analīze” (“Autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene km 80.43 - 84.43 pārbūve”)
Title in English “Analysis of Asphalt Pavement Life Cycle" (“Reconstruction of Road P37 Plavinas - Madona - Gulbene Section from km 80.43 to km 84.43”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer
Abstract Darba veids: Bakalaura darbs ar inženierprojektu. Bakalaura darba nosaukums: "Asfalta seguma kalpotspējas cikla analīze". Inženierprojekta nosaukums: "Autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene km 80.43 - 84.43 pārbūve". Darba autors: Armands Antmanis. Darba vadītājs: Prof. Dr. Sc. ing. Atis Zariņš. Bakalaura darbs, par tēmu „Asfalta seguma kalpotspējas cikla analīze” tiek izstrādāts pamatojoties uz autoceļu nelabvēlīgo tehnisko stāvokli. Šī darba ietvaros tiks analizēta teorētiskā asfalta seguma nestspējas cikla fāze, kā arī tā praktiskā kalpotspējas fāze - deformāciju uzkrāšanās. Tiks noskaidrots, kā deformācijas ietekmē viena otru. Bakalaura darbs kopumā sniegs atbildi, kā asfalta segumā rodas paliekošās deformācijas, ja ir zināmi asfalta tehniskie rādītāji, īpašības. Bakalaura darbs tiks balstīts uz spēkā esošiem LR normatīviem, kā piemēram, "Ceļu specifikācijas 2017", "Autoceļu likums", "LVS 190"u.c. Izvēlētā inženierprojekta tēma ir " Autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene km 80.43 - 84.43 pārbūve". Tā mērķis ir pielietot RTU iegūtās zināšanas, kā arī praksē iegūtā pieredze, izstrādājot pēc valsts standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem atbildošu tehnisko projektu. Projektējamā pārbūves posmā tiks nodrošināta perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstoša segas konstrukcijas nestspēja, satiksmes drošība un autovadītāju komforta līmenis, pārvietojoties pa autoceļa P37 pārbūves posmu. Inženierprojekta risinājums paredz braukšanas ātrumu Vpr = 100 km/h, atjaunot 6 autobusa pieturvietas un izbūvēt 22 nobrauktuves - tajā skaitā 5 pašvaldības ceļu pieslēgumi. Izstrādātais tehniskais projekts nodrošina apkārtējās teritorijas labiekārtošanu un vides aizsardzības prasību ievēŗošanu. Tehniskie risinājumi ir balstīti uz LR spēkā esošiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Darba saturs: Inženierprpojekta sastāvā ir 10 nodaļas 160 lapaspuses (neskaitot rasējumus), tajā skaitā 26 tabulas, 2 grafiki, 41 attēls un 33 rasējumi.
Keywords Asfalts, segums, kalpotspēja, analīze, deformācijas, defekti
Keywords in English Asphalt, pavement, analysis, deformations, life cycle, road conditions
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 15.01.2018 10:28:47